Moduł: Zarządzanie parametrami systemu

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Operacje specjalne
 2. Procedury SQL z parametrami
 3. Repozytorium plików
 4. Historia zmian ustawień
 5. Ustawienia serwisu
 6. Ustawienia serwera SMTP
 7. Serie dokumentów
 8. Rejestry pieniężne
 9. Atrybuty dokumentów handlowych
 10. Parametry zapytań ofertowych
 11. Parametry zamówień klienta
 12. Parametry zamówień handlowca
 13. Domyślne kryterium wyszukiwania firm przy tworzeniu dokumentów
 14. Obsługa wielowalutowości
 15. Wsparcie pozycjonowania SEO
 16. Opcje
 17. Powiadomienia
 18. Powiadomienia po zdarzeniach
 19. Formularze zgłaszania sugestii i potrzeb
 20. Konfiguracja formularzy
 21. Praca wielopoziomowa aktywna
 22. Zarządzanie widokami w tabelach
 23. Wyłączanie loga i informacji o systemie
 24. Konfiguracja okresu ważności linku do zmiany hasła

Operacje specjalne

W tej sekcji znajdują się następujące opcje:

Sortowania domyślne

Sekcja pozwala na określenie domyślnych kolumn po których system posortuje wybrany widok. Konfiguracja odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu składającego się z:
 • nazwy modułu (np document_order)
 • nazwy kolumny (np order_time)
 • określenia czy sortowanie ma być malejące (desc) czy rosnące (asc)
 • Kod wprowadzamy z pominięciem spacji, oddzielając parametry przecinkiem. Wskazówka: Aby łatwo stwierdzić z czego powinna się składać sekwencja porządkująca wybrany widok, wejdź w dany obszar jako użytkownik, następnie posortuj wyniki wg wybranego kryterium i odczytaj nazwy parametrów z adresu w przeglądarce.

  Repozytorium plików

  Instrukcja do repozytorium plików znajduje się w Repozytorium plików

  Historia zmian ustawień

  Po wykonaniu zmian systemowych czy w parametrach produktów informacja o dokonanej zmianie zostanie zapisana w historii włącznie z informacją kto dokonał zmiany, jakie wartości zostały zmienione oraz jakiego ustawienia dotyczy zmiana.

  Ustawienia serwisu

  Sekcja dotycząca zarządzaniem danymi serwisu:

  Modyfikację danych można przeprowadzić po edycji odpowienich pól oraz zatwierdzeniu zmian przyciskiem „zapisz”.

  Updater - ustawienia

  UWAGA! Nowy Updater!
  Działanianie UPDATER'a
  Na stronie Updater'a można sprawdzić wersję oprogramowania oraz zaktualizować obecną wersję.

  Zanim zostanie zostanie wybrany przycisk wykonania aktualizacji, należy uruchomić cron'a. CRON można uruchomić podając w oknie poleceń ścieżkę do CRON'a a następnie wpisując w oknie poleceń loader.bat

  Jeżeli użytkownik wykonujący aktualizację systemu lub sprawdzanie wersji nie ma uprawdnienia superuser, to nie będzie widział wykonywanych po kolei kroków, a przy przeładowaniu strony albo przejściu do innej strony z menu, pojawi się informacja o chwilowej niedostępności serwisu.
  Użytkownik posiadający uprawnienie superusera może swobodnie poruszać się po serwisie w trakcie wykonywania aktualizacji lub sprawdzania wersji systemu.
  Jeżeli użytkownik z uprawnieniem superusera wyloguje się z systemu to ponownie może wykonać proces logowania używając jednego z dówch poniżej podanych linków:
  [ /index.php/security/login?force_login=1 ] lub [ /index.php/signin?force_login=1 ]

  Używając własnych szablonów logowania, należy zmodyfikować formularz logowania tak, by posiadał znaczniki startu i końca, jak to widać poniżej:
  %LOGIN_PAGE.START%
  // kod formularza
  %LOGIN_PAGE.KONIEC%

  Mając aktualną licencję i prawidłowo skonfigurowany system, uruchomionego crona i użytkownika, który przeprowadzał będzie aktualizację, można przejść do wykonania aktualizacji.

  Jeśli cron nie jest uruchomiony to przy uruchomionej opcji wyświetlania w stopce statusów będzie widoczna informacja o niedostępności cron'a.

  OPERACJA SPRAWDZANIA WERSJI SYSTEMU

  Sprawdzanie wersji odbywa się w ustalonym czasie i jest wykonywane przez proces cron'a. Informacja o dostępności nowej wersji pojawia sie w panelu aktualizacji wersji oraz w stopce (jeśli została włączona odpowiednia opcja).

  OPERACJA AKTUALIZACJI SYSTEMU

  Na ekranie pojawia się pole Postęp i, podobnie jak przy sprawdzaniu wersji, pojawiają się kolejno wykonywane kroki.  Po wykonaniu aktualizacji, w statusie wersji zmiania się informacja na "Wersja jest aktualna", a data ostatniej aktualizacji ulega zmianie.

  Jeśli w czasie aktualizacji wystąpią błędy, kroki w których dany błąd wystąpił zostaną zaznacznone na czerwono, a w statusie ostatniej aktualizacji pojawi się informacja: "Nie powiodła się"  W przypadku, gdy CRON nie jest uruchomiony albo UPDATER nie może się uruchomić, przerywana jest wykonywana operacja i pojawia się następujący komunikat: "Zintegrowany proces CRON prawdopodobniej nie jest uruchomiony." W takiej sytuacji należy sprawdzić czy CRON jest uruchomiony, w razie potrzeby ponownie go uruchomić.

  Ustawienia serwera SMTP

  Serwer poczty SMTP – sekcja dotycząca zarządzaniem ustawieniami konfiguracji powiadomień systemowych e-mail (wykorzystywane np do odzyskiwania haseł w systemie). W sekcji znajdują się następujące ustawienia:

  Modyfikację danych można przeprowadzić po edycji odpowiednich pól oraz zatwierdzeniu zmian przyciskiem „zapisz”.

  Serie dokumentów:

 • Dodaj nowy - służy do tworzenia nowego schematu numeracji
 • Edycja schematu - Po kliknięciu w nazwę schematu przechodzimy do jego edycji
 • Usuwanie schematu - Po kliknięciu w nazwę schematu dostępny będzie przycisk usuwania
 • Typ dokumentu - zależny od posiadanej licencji (np sprzedaż, magazyn, zamówienia itd)
 • Nazwa definicji - nazwa definicji szablonu
 • Schemat numeracji - określa jak ma być zbudowany numer dokumentu (tworzymy go z dostępnych tagów)
 • Typ numeracji - czy numeracja jest miesięczna, roczna czy ciągła
 • Magazyn - Jakiego magazynu dana numeracja dotyczy
 • Rejestry pieniężne

  Dodawanie nowego rejestru pieniężnego

  Po zapisaniu rejestru nie będzie on widoczny na liście rejestrów. Trzeba dodać do niego uprawnienie.

  Aby dodać uprawnienie do rejestru pieniężnego należy wejść w kartę użytkownika.

  Następnie odszukujemy przycisku "Uprawnienia do rejestrów pieniężnych" i w niego klikamy.

  Pokazuje nam się lista rejestrów pieniężnych, do których mamy już uprawnienia. Aby dodać kolejne, klikamy w "Dodaj uprawnienia do rejestrów pieniężnych.

  Zaznaczamy, przytrzymując przycisk CTRL, niezaznaczony rejestr i klikamy zapisz. Automatycznie zostajemy cofnięci do listy rejestrów, na której powinien pojawić się dodany rejestr.

  Rejestry pieniężne edytujemy i usuwamy standardowymi dla systemu przyciskami, w Rejestrach pieniężnych w parametrach systemu.

  Atrybuty dokomentów handlowych

  Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Dowolne cechy i atrybuty dokumentów oraz pozycji

  Parametry zapytań ofertowych

  Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa zapytań ofertowych

  Parametry zamówień klienta

  Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa zamówień klienta

  Parametry zamówień handlowca

  Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Tworzenie zamówień przez handlowców

  Domyślne kryterium wyszukiwania firm przy tworzeniu dokumentów

  Domyślne kryterium wyszukiwania firm przy tworzeniu dokumentów służy do określenia po czym (nazwa firmy, NIP firmy, nazwa i NIP firmy) możemy wyszukiwać kontrahentów podczas wystawiania dokumentu (dotyczy pola autocomplete)

  Obsługa wielowalutowości

  Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa wielowalutowości

  Wsparcie pozycjonowania SEO

  Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Wsparcie pozycjonowania SEO

  Opcje

  W tej sekcji znajdują się następujące opcje:

  Modyfikację danych można przeprowadzić po edycji odpowiednich pól oraz zatwierdzeniu zmian przyciskiem „zapisz”.

  Powiadomienia

  Sekcja Konfiguracja zdarzeń automatycznych znajduje się w Powiadomienia o zdarzeniach

  Sekcja Powiadomienia SMS znajduje się w Powiadomienia SMS

  Powiadomienia po zdarzeniach

  Aby dodać nowe powiadomienie po zdarzeniach należy:

  Aby edytować lub usunąć powiadomienie należy kliknąć w nazwę powiadomienia na liście powiadomień i tam edytować, po czym zapisać lub kliknąć przycisk usuń.

  Formularze zgłaszania sugestii i potrzeb

  Konfiguracja formularzy

  Praca wielopoziomowa aktywna

  Praca wielopoziomwa aktywna - określa czy jest aktywna czy nie, zmianę zapisujemy przyciskiem zapisz

  Zarządzanie widokami w tabelach

  wyłaczanie loga i informacji o systemie

  Aby wyłączyć wyświetlanie logotypu systemu, informacji o licencji, informacji o wersji ze stopki systemu, należy

  Konfiguracja okresu ważności linku do zmiany hasła

  Opcja zmiany okresu ważności linku do zmiany hasła jest dostępna jedynie z poziomu bazy danych. Wartości zapisywane są w postaci np 24 hours, 60 minuts, 60 seconds. Po ustawieniu odpowiedniej wartości i wysłaniu prośby o zmianę hasła do pracownika (Ustawienia -> Parametry Pracowników -> Pracownicy - użytkownicy systemu (aktywni) -> edycja -> wyślij prośbę o zmianę hasła ) albo klienta (Ustawienia -> Parametry Kontrahentów -> Osoby kontaktowe (aktywne) -> edycja -> wyślij prośbę o zmianę hasła ), otrzyma on link który po wyznaczonym czasie przestaje być ważny i zmiana hasła już nie jest możliwa. Użytownik ma możliwość dodania treści wiadomości za pomocą powiadomienia o zmianie hasła. Powiadomienie można dodać w szablonach. Ustawienia -> Szablony wiadomości -> dodaj nowy -> powiadomienie o zmianie hasła W polach specjalnych można odnaleźć 'Email-odzyskiwanie hasła', gdzie dostępne są tagi dla nazwy użytkownika oraz linku aktywacyjnego. Informację jak utworzyć szablon można znaleźć w module Tworzenie i edycja własnych szablonów

  Powrót do spisu treści
  Powrót do systemu