Moduł: Obsługa zapytań ofertowych

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Ustawienia systemowe dla zapytań ofertowych
  2. Obsługa zapytania ofertowego z perspektywy klienta
  3. Obsługa zapytania ofertowego przez handlowca
  4. Hurtowe dodawanie produktów do dokumentu przez handlowca
  5. Kopiowanie dokumentu na dokument ofertowy lub zamówienie

Ustawienia systemowe dla zapytań ofertowych

Ustawienia dotyczące zapytań ofertowych znajdują się w sekcji Ustawienia, Parametry systemu, Parametry zapytań ofertowych i są to odpowiednio:





Nowe ustawienie w Parametrach dokumentów ofertowych: Zapis zmian na dokumencie. Ustawienie pozwalające zapisać i wyświetlić w polu 'uwagi' zmieny ceny, produktu czy liczby produktów.


Obsługa zapytania ofertowego z perspektywy klienta

Aby złożyć zapytanie ofertowe jako klient należy:




Obsługa zapytania ofertowego przez handlowca

Po złożeniu zapytania ofertowego przez klienta, handlowiec ma możliwość:




Hurtowe dodawanie produktów do dokumentu przez handlowca

Przy przygotowywaniu zapytania ofertowego, kontraktu czy zamówienia dla klienta, handlowiec ma możliwość dodania produktów hurtowo. Aby to zrobić, musi:



Kopiowanie dokumentu na dokument ofertowy lub zamówienie



Z poziomu handlowca możemy skopiować dokument ofertowy na nowy dokumtn ofertowy lub zamówienie. Aby to zrobić, należy :

Powrót do spisu treści
Powrót do systemu