Współpraca z MS Excel

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Współpraca z MS Excel

Każdy z raportów SQL poza wyświetlaniem wykresów i exportem do CSV umożliwia również export do Excela.

Aby włączyć tą opcję należy wejść w dany raport SQL czyli Ustawienia, parametry systemu, raporty SQL (już w tym momencie na liście mamy mozliwość wyexportowania go do excela)
Po wejściu w raport SQL na dole strony zaznaczamy opcję export CSV

Po odświeżeniu strony z widgetami pojawi się dodatkowa opcja exportu do excela (nalezy pamiętac oczy wiście o odpowiednich uprawnieniach w raporcie SQL)Powrót do spisu treści
Powrót do systemu