Raporty SQL - wykresy

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Raport SQL - wykresy
  2. Raport SQL - domyślne ustawienia wykresów
  3. Raport SQL - wykresy na pulpicie

Raport SQL - wykresy

Ustawienia Parametry systemu Raporty SQL

System umożliwia tworzenie dla raportów SQL również wykresów. Do wyboru jest aż 7 różnych typów:
- liniowy
- liniowy wygładzony
- słupkowy pionowy
- słupkowy poziomy
- kołowy
- słupkowy pionowy skumulowany
- bąbelkowy
Podczas edycji/tworzenia raportu należy wybrać opcję wyświetlaj wykres. Po wykonaniu tych czynności nasz wykres pojawi się na stronie (po skonfigurowaniu sekcji "Opcje wykresu" w Ustawieniach raportu)

Do wyboru mamy bardzo dużo parametrów konfiguracyjnych w takim raporcie. Po wybraniu przycisku Ustawianie raportu m. in. można zmieniać typy wykresów, definiowac osie X, Y, oraz trójwymiarowy Z, definiować wielkość wykresu, pokazywać dodatkowe parametry itp.Raport SQL - domyślne ustawienia wykresów

Ustawienia Parametry systemu Raporty SQL

Po wybraniu raportu SQL do edycji lub utworzeniu nowego oraz zaznaczeniu opcji wyświetlania wykresu pojawi się link [+] domyślne ustawienia wykresu, po wybraniu którego następuje przejście do strony, gdzie ustawiamy domyślne wartości wykresu lub możemy przywrócić wykres dla wszystkich użytkowników.

Po wybraniu 'Zapisz jako ustawienia domyślne' wszyscy użytkownicy otwierający poraz pierwszy stronę z wykresem będą już widzieli wykres domyślny.
Wybranie przycisku 'Wymuś zmianę ustawień domyślnych dla wszystkich użytkowników' pozwala administratorowi przywrócić domyślny wykres wszystkim użytkownikom, którzy zmienili ustawienia wykresu.

Raport SQL - wykresy na pulpicie

Wykresy można wyświetlić na widgecie na pulpicie pracownika. W celu dodania widgetu należy przejść do pulpitu pracownika %domena%/info i wybrać z biblioteki widgetów 'Raport SQL'. Na zakładce pulpitu pojawi się widget. Aby wyświetlił się odpowiedni wykres należy przejść do ustawień widgetu 'Raport SQL', wybrać odpowiedni raport, wybrać typ wykresu i ustawić odpowiednie wartości. Po zapisie ustawień wyświetli się wykres.Od wersji 7.1.0 dostępny jest nowy wygląd wykresów. Przełącznik do nowych wykresów znajduje się w Parametrach systemu. Najważniejsze zmiany to:
- usunięcie wykresów bąbelkowych
- serie wykresów kołowych pokazuja się na osobnych wykresach
- możliwość ukrycia określonych serii po kliknięciu na kolor w legendzie


Powrót do spisu treści
Powrót do systemu