Moduł #137: Zarządzanie profilami

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Informacje wstępne
 2. Zarządzanie profilami pracowników
  1. Tworzenie, edytowanie i usuwanie profili pracowników
  2. Filtrowanie na liście profili pracowników
  3. Inne działania na profilach pracowników
 3. Zarzązanie uprawnieniami do profili
  1. Administracja podstawowa
  2. Dokumenty magazynowe
  3. Dokumenty ofertowe
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  4. Dokumenty pozostałe
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  5. Dokumenty sprzedaży i zakupu
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  6. Dokumenty zamówienia obce
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  7. Dokumenty zamówienia własne
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  8. Kampanie i szanse sprzedaży
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  9. Kontrahenci
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
   3. Uprawnienia dla atrybutów kontrahentów
   4. Uprawnienia dla atrybutów miejsc
  10. Odbiór i wysyłka maili
  11. Oferta produktowa
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
   3. Uprawnienia dla atrybutów produktów
  12. Ogłoszenia i promocje
  13. Procedury
  14. Procesy
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia procesów
   3. Skróty do procesów
   4. Atrybuty do procesów
  15. Produkty serwisowane
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
   3. Uprawnienia dla atrybutów produktów serwisowanych
  16. Programy lojalnościowe
  17. Raporty
   1. Uprawnienia do akcji
   2. Uprawnienia dla raportów
  18. Synchronizacja
   1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   2. Uprawnienia do akcji
  19. Ustawienia osobiste
  20. Zadania i zdarzenia
   1. Uprawnienia do akcji
   2. Uprawnienia do typów zadań

Powrót na górę strony


I. Informacje wstępne

Licencja uprawnia do tworenia, edycji oraz usuwania profilami pracowników w systemie. Mając na myśli edycję mówimy o tworzeniu, klonowaniu, edycji, zmianie uprawnień, ustawień względem pracy wielopoziomowej, przypisywaniu pracowników oraz usuwaniu profili. Wszystko to dostępne jest w Ustawienia → Parametry pracowników → Profile użytkowników firmy.

Powrót na górę strony


II. Zarządzanie profilami pracowników

Profile pracowników mogą różnić się między sobą możliwościami, uprawnieniami, wyglądem. Zarządzaj profilami pracowników w Ustawienia → Parametry pracowników → Profile użytkowników firmy.

 1. Tworzenie, edytowanie i usuwanie profili pracowników.
  1. Aby dodać nowy profil praocwnika:
   • kliknij przycisk „+ dodaj nowy”,   • wybierz typ użytkownika - handlowcy to pracownicy, kontrahenci - klienci,
   • wprowadź nazwę profilu w pole „Nazwa profilu”,
   • zaznacz, czy tworzony profil będzie aktywny, czyli ogólnie dostępny w systemie:
   • opcjonalnie możesz nadać profilowi opis
   • dodaj uprawnienia do odczytu i edycji atrybutu wybranym profilom,
   • zapisz.
  2. Dla późniejszych zmian, przejdź do listy profili pracowników i kliknij ikonę ołówka i kartki dla wybranego profilu.
  3. Aby dodać osoby pracowników do wybranego profilu, możesz:
   • wejść w kartę osoby pracownika i podczas edycji zmienić jej profil wybierając z listy rozwijanej,
   • przejść do wybranego profilu pracownika i za pomocą przycisku „+ dodaj użytkownika” dodać wybrane osoby do listy widocznej na edycji profilu.
  4. Aby usunąć profil, kliknij czerwoną ikonę przy profilu, albo wejdź w edycję profilu i kliknij przycisk „Usuń”. Przed akcją upewnij się, że do profilu nie ma przypisanych żadnych osób - inaczej profil nie zostanie usunięty.

 2. Filtrowanie na liście profili pracowników.
 3. Aby wyszukać profil:

  1. Wprowadź odpowiednie dane w pola wyszukiwania. Można szukać po następujących polach:
   • ID profilu – unikalny numer profilu,
   • Nazwa profilu – nazwa profilu,
   • Opis – opis profilu.
  2. Kliknij przycisk „Szukaj” aby wyszukać dane profile. 4. Inne działania na profilach pracowników.
  1. Klonowanie profili - pozwala na sklonowanie istniejącego profilu z przedroskiem „kopia”. Wraz z profilem skopiują się: uprawnienia, wygląd menu kontrahenta oraz ustawienia związane z pracą wielopoziomową. Aby sklonować profil:
   • wejdź w wybrany profil
   • kliknij przycisk „stwórz kopię profilu”,
   • włącz „jest aktywne” jeżeli chcesz, aby profil był aktywny w systemie.  2. Domyślny pulpit dla profilu - jeżeli istnieją w systemie stworzone/sklonowane pulpity dla pracowników, ten przycisk przywróci go wszystkim pracownikom o danym profilu. Aby stworzyć taki pulpit:
   • przejdź do swojego pulpitu (upewnij się, że masz włączone uprawnienie do edycji własnego pulpitu),
   • opcjonalnie dodaj jakąś zawartość pulpitu,
   • przejdź do zębatki w prawym, górnym rogu swojego pulpitu,   • przejdź do sekcji „Domyślny widok pulpitu”
   • dla opcji Domyślny wygląd pulpitu dla profilu:wybierz interesujący profil pracownika,
   • kliknij przycisk „utwórz z aktualnego”.   W tym momencie w systemie mamy stworzony pulpit dla pracownika. W oknie edycji profilu pracownika kliknięcie w przycisk „przywróć wszystkim użytkownikom z profilem” spowoduje wgranie każdemu pracownikowi pulpitu, który został utworzony z aktualnego.  3. Strona startowa - nazwa szablonu podstrony www - jeżeli w systemie mamy stworzony szablon podstrony www z elementami strony startowej, możemy nazwę tego szablonu wpisać w to okno, i to ta strona będzie pojawiała się pracownikowi jako pierwsza zaraz po zalogowaniu.  4. Adresy IP dozwolone do logowania - opcja pozwala na ograniczenie logowania tylko z wybranego adresu IP - po wpisaniu go i zapisie, pracownik będzie mógł zalogować się na swoje konto tylko wtedy, jeżeli będzie miał wpisany adres IP.Powrót na górę strony


III. Zarzązanie uprawnieniami do profili

Do każdego profilu pracownika i klienta można przypisać szereg uprawnień, które dadzą możliwość lub zabrnonią przemieszczania się między elementami systemu i modułami. Dzięki uprawnieniom można masowo pozwalać na odczyt i edycję np. typów zadań i zdarzeń, czy też nadać uprawnienie do faz procesów. W większości kategorii jest podział na uprawnienia akcji oraz na uprawnienia odczytu i zapisu. Przy edycji uprawnień dla profili klientów będzie czekało na nas mniej kategorii niż w przypadku edycji profili pracowników.

Zarządzaj uprawnieniami do danego profilu w Ustawienia → Parametry pracowników → Profile użytkowników firmy → wybrany przez Ciebie profil pracownika → Zarządzanie uprawnieniami.

 1. Administracja podstawowa
 2. Administracja podstawowa zarządza podstawowymi elemenatami systemu takimi jak:


  • Administracja kontami pracowników - pozwala na dostęp i edycję kart pracowników innych niż Twoja osobista (uprawnienie do edycji Twojego konta znajduje się w rozdziale III, punkt 20).
  • Administracja parametrami i słownikami systemu - włączenie tej opcji daje użytkownikowi prawo do konfiguracji ustawień systemu,
  • Superużytkownik - włącza lub wyłącza możliwości superadmina - osoby, która ma dostęp do wszystkich opcji systemu oraz nadaje mu przywileje roota.

 3. Dokumenty magazynowe
 4. Ta kategoria zawiera wszelkie uprawnienia dotyczące dokumentów magazynowych. Uprawnienia jakie można zmienić, to:


  • Dostęp do dokumentów magazynowych - nadaje uprawnienie do dostępu i przeglądania dokumentów magazynowych; jeżeli w menu pracownika jest dodany skrót do dokumentów magazynowych, to będzie on widoczny w zależności od włączenia tej opcji,
  • Dostęp do wartości na dokumentach magazynowych - nadaje uprawnienie do przeglądania i edycji wartości na wystawionych dokumentach magazynowych,
  • Edycja dokumentów magazynowych - nadaje uprawnienie do edycji wystawionych dokumentów magazynowych wszystkich typów,
  • Możliwość tworzenia MM na dowolny magazyn docelowy - nadaje możliwość na stworzenie dokumentu przesunięcia magazynowego na dowolny magazyn - czy ma się do niego uprawnienie, czy nie,
  • Tworzenie dokumentów magazynowych - nadaje uprawnienie do tworzenia dokumentów magazynowych wszystkich typów,
  • Usuwanie dokumentów magazynowych - nadaje uprawnienie do usunięcia dowolnego dokumentu magazynowego.

 5. Dokumenty ofertowe
 6. Ta kategoria zawiera wszelkie uprawnienia dotyczące dokumentów ofertowych (zapytań ofertowych, ofert handlowych, oraz kontraktów). Uprawnienia dzielą się na uprawnienia edycji i odczytu oraz akcji.


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Nagłówki - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji elementów w nagłówku dokumentu takich jak: składający dokument, waluta, typy dostaw czy płatności,
   • Pozycje - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji kolumn na pozycjach dokumentów, np. kolumn z cenami netto, brutto, VAT, czy rabatów.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dodawanie komentarzy do dokumentów ofertowych - daje możliwość dodania komentarza do istniejącego dokumentu ofertowego,
   • Dostęp do dokumentów ofertowych - uprawnienie daje ogólny dostęp do dokumentów ofertowych; jeżeli w menu pracownika jest dodany skrót do dokumentów ofertowych, to będzie on widoczny w zależności od włączenia tej opcji,,
   • Import CSV - uprawnienie włącza możliwość importu produktów z plików CSV podczas tworzenia dokumentu ofertowego,
   • Import XLSX - uprawnienie włącza możliwość importu produktów z plików XLSX podczas tworzenia dokumentu ofertowego,
   • Tworzenie dokumentów ofertowych - nadaje uprawnienie do tworzenia dokumentów ofertowych wszytskich typów,
   • Usuwanie dokumentów ofertowych - nadaje uprawnienie do usunięcia dowolnego dokumentu ofertowego.

 7. Dokumenty pozostałe
 8. Kategoria dotyczy tych dokumentów w systemie, których obsługa nie wymaga większej ilości uprawnień. Do takich dokumnetów zaliczamy oferty kleintów końcowych, płatności, przewozowe, raporty sprzedaży oraz dokumenty pobierane z innych systemów. Do tej sekscji zaliczamy uprawnienia:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Oferta klienta końcowego - Kurs waluty - pozwala na odczyt kursu waluty oferty końcowej składanej przez klienta,
   • Oferta klienta końcowego - Waluta dokumentu - pozwala na odczyt waluty oferty końcowej składanej przez klienta.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dostęp do dokumentów płatności - uprawnienie dodaje dostęp do dokumentów płatności; jeżeli w menu pracownika jest dodany skrót do dokumentów płatności, to będzie on widoczny w zależności od włączenia tej opcji,
   • Dostęp do kasy i rejestrów płatności - uprawnienie dodaje dostęp do edycji kas i rejestrów płatności,
   • Dostęp do listów przewozowych - uprawnienie dodaje dostęp do dokumentów listów przewozowych; jeżeli w menu pracownika jest dodany skrót do dokumentów przewozowych, to będzie on widoczny w zależności od włączenia tej opcji,
   • Edycja dokumentów pobranych z innego systemu - ,
   • Edycja dokumentów płatności - uprawnienie włącza możliwość edycji dokumentów płatności,
   • Edycja listu przewozowego - uprawnienie włącza możliwość edycji dokumentów listów przewozowych,
   • Tworzenie dokumentów płatności - uprawnienie włącza możliwość tworzenia dokumentów płatności,
   • Tworzenie listu przewozowego - uprawnienie włącza możliwość tworzenia dokumentów listów przewozowych,
   • Tworzenie raportu sprzedaży - uprawnienie włącza możliwość tworzenia raportów sprzedaży,
   • Usuwanie dokumentów płatności - uprawnienie włącza możliwość usuwania dokumentów płatności,
   • Usuwanie listu przewozowego - uprawnienie włącza możliwość usuwania dokumentów listów przewozowych.

 9. Dokumenty sprzedaży i zakupu
 10. Uprawnienia z tej sekcji dotyczą faktur sprzedaży i zakupu. Uprawnienia dzielą się na:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Nagłówki - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji elementów w nagłówku dokumentu takich jak: powiązane dokumenty, waluta, typ płatności; z edycji wyłączone są uprawnienia: Data utworzenia, Powiązane dokumenty, Status dokumentu,
   • Pozycje - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji kolumn na pozycjach dokumentów, np. kolumn z cenami netto, brutto, VAT, czy rabatów; z edycji wyłączone są uprawnienia: Cena brutto, Cena brutto po rabacie, SRP, Wartość brutto po rabacie, Wartość netto po rabacie.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Anulowanie dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość anulowania wystawionych dokumentów fakturowych,
   • Anulowanie korekt dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość anulowania wystawionych korekt dokumentów fakturowych,
   • Dostęp do dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość przeglądania dokumentów fakturowych,
   • Dostęp do dokumentów w buforze - uprawnienie, które daje możliwość przeglądania dokumentów fakturowych, które zostały wystawione do bufora,
   • Dostęp do korekt dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość przeglądania wystawionych korekt dokumentów fakturowych,
   • Edycja dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość edycji istniejących dokumentów fakturowych,
   • Tworzenie dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość tworzenia nowych dokumentów fakturowych w systemie,
   • Tworzenie korekt dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość tworzenia korekt istniejących dokumentów fakturowych w systemie,
   • Usuwanie dokumentów dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość usuwania istniejących dokumentów fakturowych,
   • Usuwanie korekt dokumentów - uprawnienia rozdzielone na dokumenty sprzedaży i zakupu, dają możliwość usuwania korekt dokumentów fakturowych.

 11. Dokumenty zamówienia obce
 12. Sekcja pozwala na zarządzanie uprawnieniami dotyczącymi zamówień obcych - zamówień klientów końcowych, które powstają w wyniku złożenia zamówień z koszyka, poprzez formularz zamówienia jak i po stronie pracownika poprzez formularz zamówienia. Do uprawnień zaliczamy:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Nagłówki - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji elementów w nagłówku dokumentu takich jak: daty zamówień i realizacji, waluta, typy dostawy i płatności,
   • Pozycje - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji kolumn na pozycjach dokumentów, np. kolumn z cenami netto, brutto, VAT, czy rabatów; z edycji wyłączone są uprawnienia: Cena brutto, Cena brutto po rabacie, Cena brutto po rabatach, Cena netto, Cena netto po rabacie, SRP, VAT, Wartość brutto po rabatach, Wartość brutto przed rabatami, Wartość netto po rabatach oraz Wartość netto przed rabatami.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dostęp do dokumentów zamówień obcych - uprawnienie umożliwia dostęp oraz podgląd zamówień obcych,
   • Edycja dokumentów zamówień obcych - uprawnienie umożliwia edycję dokumentów zamówień obcych,
   • Import pozycji z pliku CSV - uprawnienie umożliwia import produktów z plików CSV podczas tworzenia zamówienia obcego,
   • Tworzenie dokumentów zamówień obcych - uprawnienie umożliwia tworzenie dokumentów zamówień obcych poprzez formularz zamówienia obcego,
   • Usuwanie dokumentów zamówień obcych - uprawnienie umożliwia usuwanie istniejących dokumentów zamówień obcych.

 13. Dokumenty zamówienia własne
 14. Sekcja pozwala na zarządzanie uprawnieniami dotyczącymi zamówień własnych - zamówień zleconych przez nas dla innych firm. Do uprawnień zaliczamy:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Nagłówki - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji elementów w nagłówku dokumentu takich jak: daty zamówień i realizacji, waluta, typy dostawy i płatności,
   • Pozycje - uprawnienia decydujące o możliwości podglądu i edycji kolumn na pozycjach dokumentów, np. kolumn z cenami netto, brutto, VAT, czy rabatów; z edycji wyłączone są trzy uprawnienia: VAT, Wartość brutto po rabacie, oraz Wartość netto po rabacie.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Anulowanie zamówień własnych - uprawnienie wprowadza możliwość anulowania zamówień własnych,
   • Dostęp do zamówień własnych - uprawnienie daje możliwość dostępu i podglądu dokumentów zamówień własnych,
   • Edycja zamówień własnych - uprawnienie wprowadza możliwość edycję istniejących zamówień własnych,
   • Export do CSV - uprawnienie wprowadza możliwość eksportu pozycji dokumentów zamówień własnych do pliku CSV,
   • Import CSV - uprawnienie wprowadza możliwość importu produktów z plików CSV podczas tworzenia zamówień własnych,
   • Tworzenie zamówień własnych - uprawnienie wprowadza możliwość tworzenia nowych zamówień własnych,
   • Usuwanie zamówień własnych - uprawnienie wprowadza możliwość usuwania istniejących zamówień własnych.

 15. Kampanie i szanse sprzedaży
 16. Sekcja udostępnia wszelkie uprawnienia dotyczące kampanii oraz szans sprzedaży. Do uprawnień zaliczamy:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Etapy i cele - uprawnienie daje możliwość edycji i podglądu etapów oraz celów każdej z kampanii,
   • Nazwa kampanii - uprawnienie daje możliwość edycji i podglądu nazwy dowolnej kampanii w systemie,
   • Status kampanii - uprawnienie daje możliwość edycji i podglądu statusu dowolnej kampanii w systemie,
   • Szansa sprzedaży - powiązane dokumenty ofertowe - uprawnienie daje możliwość edycji i podglądu wszystkich dokumentów (za wyjątkiem zamówień klienta), które są powiązane z szansą sprzedaży,
   • Szansa sprzedaży - powiązane zadania i zdarzenia - uprawnienie daje możliwość edycji i podglądu wszelkich zadań i zdarzeń, które są powiązane z szansą sprzedaży,
   • Szansa sprzedaży - powiązane zamówienia klienta - uprawnienie daje możliwość edycji i podglądu zamówień klienta, które są powiązane z szansą sprzedaży.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dodawanie nowych przyczyn utraty podczas zamykania szansy - uprawnienie włącza możliwość dodawania nowych tagów podczas zamknięcia szansy sprzedaży; jeżeli profil ma tę opcję wyłączoną, pracownik nie będzie mógł dodać nowego tagu w oknie "Przyczyny utraty" podczas zamykania szansy,
   • Dostęp do kampanii - uprawnienie włącza możliwość dostępu i podglądu kampanii w systemie,
   • Dostęp do szans sprzedaży (moich i podwładnych) - uprawnienie włącza możliwość podglądu szans sprzedaży, które istnieją w systemie, ale tylko dla wybranego pracownika i jego podwładnych; pojawia się to w formie checkboxa pod listą rozwijaną opiekunów szans sprzedaży,
   • Dostęp do szans sprzedaży (wszystkie) - uprawnienie włącza możliwość podglądu wszystkich szans sprzedaży istniejących w systemie; pojawia się to w formie jednej z opcji listy rozwijanej opiekunów szans sprzedaży o nazwie "wszyscy pracownicy",
   • Edycja kampanii - uprawnienie daje możliwość wejścia w edycję dowolnej kampanii w systemie,
   • Tworzenie i edycja szans sprzedaży - uprawnienie włącza możliwość tworzenia nowych i edycji istniejących szans sprzedaży.

 17. Kontrahenci
 18. Kategoria zawiera wszelkie uprawnienia związane z kontrahentami - osobami kontaktowymi i firmami. Kategoria pozwala także na masowe dodawanie uprawnień do atrybutów kontrahentów jak i miejsc (adresów firm).


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Dane podstawowe - przy włączonym uprawnieniu mamy możliwość podglądu i edycji danych podstawowych firmy,
   • Domyślna forma dostawy dla kontrahenta - pozwala na podgląd oraz zmianę domyślnej formy dostawy firmy,
   • Domyślna forma płatności dla kontrahenta - uprawnia do podglądu i zmiany domyślnej formy płatności firmy,
   • Dostęp do dokumentów - upoważnia do wglądu w dokumenty firmy (zamówienia, ofety handlowe, szanse sprzedaży, procesy itp.),
   • Finanse - pozwala na podgląd budżetu firmy,
   • Grupa cennikowa - uprawnia do podglądu i zmiany domyślnej grupy cennikowej(poziomu cenowego) firmy,
   • Grupy kontrahenckie - uprawnia do podglądu i zmiany (tworzenia) grupy kontrahenckiej, do której firma będzie przynależeć,
   • Limit kupiecki - uprawnia do podglądu i zmiany limitów kupieckich firmy,
   • Odbiorcy kontrahenta - uprawnia do podglądu i edycji odbiorców firmy, którzy w dalszych krokach mogą zostać wybrani jako adresaci np. zamówień klienta,
   • Osoby kontaktowe - dodaje uprawnienie do podglądu i edycji osób kontrahentów należących do firmy, oraz zmianę domyślnej osoby kontrahenta,
   • PH kontrahenta - pozwala na podgląd lub zmianę PH i dodatkowych PH firmy,
   • Wstrzymanie/blokada składania zamówień przez kontrahenta - daje możliwość zablokowania składania zamówień przez firmę.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dostęp do wszystkich kontrahentów - uprawnienie włączające lub wyłączające możliwość zarządzania firmami, których pracownik o wybranym profilu jest PH lub dodatkowym PH firmy; zmiana tego ustawienia powoduje zdublowanie uprawnień do edycji/podglądu z podziałem na PH i nie PH, co pozwala na bardziej szczegółowe nadanie uprawnień do odczytu i edycji poszczególnych elementów; elementy dla PH są zależne od elementów w sekcji dla nie PH - element dla PH jest tak długo nieedytowalny, do czasu odznaczenia jego odpowiednika w sekcji dla nie PH,

    Przed wyłączeniem:

    Po wyłączeniu:

   • Drukowanie danych kontrahentów - dodaje możliwość wydruku karty firmy i osób kontrahentów do pliku PDF,
   • Eksport do pliku - uprawnienie daje możliwość eksportu do pliku CSV danych osób kontrahentów; wymagane jest uprawnienie do edycji osób kontrahentów,
   • Operacje masowe na kontrahentach - uprawnienie włącza możliwość masowej edycji firm i osób kontrahentów; przyciski do edycji masowych są widoczne na liście firm i osób kontrahentów,
   • Scalanie kontrahentów - włącza widoczność przycisku scalania firm,
   • Szybkie tworzenie firm - pozwala na szybkie tworzenie firm w całym systemie, np. podczas tworzenia szans sprzedaży; proces dodawania firm poprzez formularz rejestracji firmy nie jest konieczny przed dodaniem szansy, bądź procesu ze skrótu z pulpitu,
   • Szybkie tworzenie osób kontaktowych - podobnie jak opcja wyżej - pozwala na szybkie tworzenie karty osoby klienta w całym systemie,
   • Trwałe usuwanie osób - uprawnienie dodaje widoczność przycisku "Usuń trwale" na karcie kontrahenta, aby, zgodnie z wymogami RODO, trwale usunąć wszelkie informacje z systemu o osobie kontrahenta,
   • Usuwanie kontrahentów - uprawnienie dodaje widoczność przycisku "usuń" na widoku karty firmy,
   • Usuwanie osób - uprawnienie dodaje widoczność przycisku "usuń" na widoku karty osoby kontrahenta.
  3. Uprawnienia dla atrybutów kontrahentów
  4. Po rozwinięciu panelu system przedstawia wszelkie atrybuty dla firm dodane do systemu. Dzięki temu możemy jednym ruchem odznaczyć lub zaznaczyć uprawnienie do podglądu i edycji wszystkich lub pojedynczych atrybutów.

  5. Uprawnienia dla atrybutów miejsc
  6. Po rozwinięciu panelu system przedstawia wszelkie atrybuty dla miejsc (adresów firm) dodane do systemu. Dzięki temu możemy jednym ruchem odznaczyć lub zaznaczyć uprawnienie do podglądu i edycji wszystkich lub pojedynczych atrybutów.


 19. Odbiór i wysyłka maili
 20. Sekcja zawiera uprawnienia związane z wysyłką i odbieraniem maili w systemie. Zawiera dwa uprawnienia:


  • Szablony mailowe - nadaje możliwość podglądu i edycji szablonów używnaych podczas wysyłania maili z systemu,
  • Tworzenie i wysyłanie maili - nadaje możliwość tworzenia i wysyłania maili z systemu.

 21. Oferta produktowa
  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • - ,
  2. Uprawnienia do akcji
   • - ,
  3. Uprawnienia dla atrybutów produktów
  4. Po rozwinięciu panelu system przedstawia wszelkie atrybuty dla produktów dodane do systemu. Dzięki temu możemy jednym ruchem odznaczyć lub zaznaczyć uprawnienie do podglądu i edycji wszystkich lub pojedynczych atrybutów.


 22. Ogłoszenia i promocje
 23. Sekcja zawiera uprawnienie, które włącza lub wyłącza dostęp do Ogłoszeń i promocji; jeżeli w menu pracownika jest dodany skrót do ogłoszeń i promocji, to będzie on widoczny w zależności od włączenia tej opcji. Można nadać uprawnienia do odczytu i edycji.

 24. Procedury
 25. Sekcja zawiera uprawnienie, które włącza lub wyłącza możliwość tworzenia procedur SQL, oraz procedur do dokumentów. Odnośniki znajdują się w Ustawienia → Parametry systemu.

 26. Procesy
 27. Sekcja zawiera uprawnienia do procesów tworzonych w systemie. Zarządza procesami, skrótami do procesu i atrybutami do nich.

  1. Uprawnienia do akcji
   • Dostęp do procesów - uprawnienie daje dostęp do modułu procesów w systemie; jeżeli w menu pracownika jest dodany skrót do procesów, to będzie on widoczny w zależności od włączenia tej opcji,
   • Dostęp do szablonów procesów - uprawnienie włącza możliwość przeglądania szablonów procesów oraz ich edycję,
   • Pokazuj wiadomości powiązane z procesem - uprawnia do przeglądania wiadomości powiązanych z procesem,
   • Usuwanie procesów - nadaje uprawnienie do usuwania istniejących procesów w systemie,
   • Wydruk szablonu z procesu - uprawnia do korzystania z istniejących szablonów procesów w systemie i pozwala na wydruk szablonu do PDF z karty procesu,
   • Zmiana osoby odpowiedzialnej za proces - nadaje uprawnienie do zmiany osoby odpowiedzialnej za proces.
  2. Uprawnienia procesów
  3. Sekcja pozwala na szybkie i masowe nadawanie uprawnień do procesów. Jej dużą zaletą jest możliwość odfiltrowania po nazwie uprawnienia i fazie procesu. Można masowo nadawać im uprawnienia do podglądu i edycji.

  4. Skrót do procesu
  5. Sekcja pozwala na zarządzanie uprawnieniami odczytu i edycji do skrótów do procesów. Do każdego istniejącego skrótu można nadać uprawnienie do odczytu i edycji.

  6. Atrybuty do procesu
  7. Sekcja pozwala na szybkie i masowe nadawanie uprawnień do atrybutów procesów, które istnieją w systemie. Jej dużą zaletą jest możliwość odfiltrowania po nazwie i fazie procesu. Można masowo nadawać im uprawnienia do podglądu i edycji.


 28. Produkty serwisowane
 29. Sekcja zawiera uprawnienia powiązane z produktami serwisowanymi. Do uprawnień zaliczamy:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Data - uprawnia do odczytu i edycji daty na karcie produktu serwisowanego,
   • Firma - uprawnia do odczytu i edycji firmy na karcie produktu serwisowanego,
   • Jest aktywne - uprawnia do odczytu i edycji opcji aktywności produktu serwisowanego, aby moógłby być dostępny w innych częściach systemu np. na procesach,
   • Numer seryjny - uprawnia do odczytu i edycji numeru seryjnego na karcie produktu serwisowanego,
   • Produkt - uprawnia do odczytu i edycji produktu, którego dotyczy karta produktu serwisowanego,
   • Sprzedane - uprawnia do odczytu i edycji opcji informującej, czy produkt został sprzedany.
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dodawanie produktów serwisowanych - nadaje uprawnienie do zakładania nowych kart produktów serwisowanych,
   • Dostęp do produktów serwisowanych - nadaje uprawnienie do przeglądania list z produktami serwisowanymi,
   • Usuwanie produktów serwisowanych - nadaje uprawnienie do usuwania istniejących kart produktów serwisowanych.
  3. Uprawnienia dla atrybutów produktów serwisowanych
  4. Po rozwinięciu panelu system przedstawia wszelkie atrybuty dla produktów serwisowanych dodane do systemu. Dzięki temu możemy jednym ruchem odznaczyć lub zaznaczyć uprawnienie do podglądu i edycji wszystkich lub pojedynczych atrybutów.


 30. Programy lojalnościowe
 31. Kategoria zawiera uprawnienia do programów lojalnościowych. Do uprawnień w tej kategorii zaliczamy:


  • Lista nagród - cena (punkty) - nadaje uprawnienie do określenia, jakie ceny na produkty obowiązują za komplet punktów,
  • Lista nagród - dostępne do - nadaje uprawnienie do określenia, do kiedy program ma być aktywny,
  • Lista nagród - dostępne od - nadaje uprawnienie do określenia, od kiedy program ma być aktywny,
  • Lista nagród - program - nadaje uprawnienie do zarządzania listą programów lojalnościowych,
  • Zarządzanie programem lojalnościowym - włącza lub wyłącza możliwość zarzązdania programami lojalnościowymi.

 32. Raporty
 33. Sekcja zawiera wszelkie uprawnienia do raportów SQL tworzonych w systemie. Do uprawnień zaliczamy:


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Wyświetlanie raportu - włączone uprawnienie pozwala na korzystanie z raportów SQL w systemie,
   • Zarządzanie priorytetami drag and drop - uprawnienie włącza funkcję drag&drop dla priorytetyzacji np. parametrów używnaych w raportach podczas ich edycji.
  2. Uprawnienia dla raportów
  3. Po rozwinięciu panelu system przedstawia wszystkie raporty dodane do systemu dla wybranej grupy docelowej (w przypadku pracowników będą to raporty dodane dla handlowców). Dzięki temu możemy jednym ruchem odznaczyć lub zaznaczyć uprawnienie do podglądu i edycji wszystkich lub pojedynczych raportów.


 34. Synchronizacja
 35. Kategoria określa uprawnienia do zmian ustawień synchronizacji w systemie. Większość operacji związanych z tymi uprawnieniami odbywa się w zakładce Synchronizacja.


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Procesy integratora - daje możliwość podglądu lub edycji ustawień do wszelkich integratorów, które są kompatybilne z systemem,
   • Procesy synchronizacyjne - daje możliwość podglądu lub edycji ustawień procesów synchronizacyjnych z innymi produktami i oprogramowaniem,
  2. Uprawnienia do akcji
   • Dodawanie nowych procesów - ,
   • Eksportowanie dokumentów - ,
   • Import danych z pliku - włącza moduł, dzięki któremu możemy zaimportować do systemu dane z plików xlsx, albo csv,
   • Odblokowanie dokumentu do ponownego exportu - ,
   • Usuwanie procesów - ,
   • Zarządzanie translacją kodów obcych - ,

 36. Ustawienia osobiste
 37. Kategoria pozwala na zarządzanie własnymi ustawieniami. Należą do nich:


  • Kartoteka pracownika - włączone uprawnienie daje możliwość zarządzenia własnym profilem (zmianę imienia, nazwiska, hasła itp.),
  • Zarządzanie własnym pulpitem - włączone uprawnienie daje możliwość zarządzenia własnym pulpitem - pozwala na jego edycję i dodawanie zakładek i widgetów,
  • Zarządzanie własnymi kontami pocztowymi - uprawnienie pozwalające na zarządzanie własnymi kontami mailowymi w przypadku, kiedy profil nie ma uprawnień do Administracji parametrami i słownikami systemu (rozdział III, punkt 1). Uprawnienie daje możliwość wglądu w skrzynki mailowe, których profil jest właścicielem, pozwala na dodawanie nowych, ich edycję i usunięcie.

 38. Zadania i zdarzenia
 39. Kategoria pozwala na nadanie uprawnień do zadań i zdarzeń. Nadane uprawnienia będą skutkowały pojawianiem się przycisku na oknie kalenadrza, albo w samym oknie nowego zadania. Aby w pełni cieszyć się możliwościami zadań i zdarzeń potrzeba także konfiguracji kontekstów do zadań i zdarzeń oraz uprawnień do ich typów.


  1. Uprawnienia do edycji/odczytu
   • Tworzenie zadań i zdarzeń - włączenie uprawnienia daje możliwość dodawania zadań i zdarzeń we wszystkich miejscach w systemie - od widgety po kartę produktu serwisowanego,
   • Usuwanie zadań i zdarzeń - włączenie uprawnienia doda możliwość usuwania istniejących zadań i zdarzeń w systemie,
   • Wyświetlanie zadań i zdarzeń - włączenie uprawnienia daje możliwość podglądu istniejących zadań i zdarzeń.
  2. Uprawnienia do typów zadań
  3. Po rozwinięciu panelu system przedstawia wszystkie typy zadań i zdarzeń dodane do systemu. Dzięki temu możemy jednym ruchem odznaczyć lub zaznaczyć uprawnienie do podglądu i edycji wszystkich lub pojedynczych typów zadań.


Powrót na górę strony


Powrót do spisu treści
Powrót do systemu