Moduł: Tworzenie nowych Raportów SQL

Powrót do spisu treóci

Instrukcja

 1. Konfiguracja raportu
 2. Konfiguracja podzapytań SQL
  1. Parametr typu słownik (lista rozwijana)
  2. Parametr typu słownik - aktywny pracownik lub kontrahent
  3. Parametr typu słownik (wybór wielokrotny)
  4. Zwracanie zapytania SQL jako typ string, integer
  5. Sortowanie wyników na raportach

Konfiguracja raportu

Aby skonfigurować własny raport SQL należy:

 • Wybrać z menu "Ustawienia", a nasępnie "Ustawienia systemu"
 • Raporty SQL
 • Dodaj nowy
 • Głównie będziemy tworzyć raporty oparte na danych pobieranych z systemu, dlatego w pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję "z systemu".
  Wybranie tej opcji pozwala od razu połączyć się z bazę danych bez dodatkowej konfiguracji. Jeżeli raport ma pochodzić z innej bazy niż systemowa, odznacz ten przycisk
  i wypełnij poniższe dane:

  Aktualnie możliwe jest skonfigurowanie połączenia z Microsoft SQL Serwer, MySQL, PostgreSQL. Trzeba pamiętać, że na komputerze na którym jest system należy mieć również zainstalowane odpowiednie sterowniki odbc. W przeciwnym razie system nie pobierze danych z bazy danych.

  UWAGA! Należy pamiętać, że w zależności od sterownika bazy danych wyniki wyświetlające się w systemie mogą się nieco różnić. System jest przystosowany do towrzenia raportów z bazy systemu a co za tym idzie niektóre ustawienia, z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych, mogą działąć nieprawidłowo.  Aby wyświetlić dane z raportu SQL najpierw musisz określić gdzie ma być on wyświetlany oraz jaki profil może mieć do niego dostęp-uprawnienie.  Konfiguracja podzapytań SQL

  Parametr typu słownik (lista rozwijana)
  Raporty SQL umożliwiają również wybór danych z list rozwijanych. Dane do list rozwijanych ładowane są ze wskazanych kolumn w bazie danych. Aby włączyć listę rozwijaną w raporcie należy wybrał:
 • Ustawienia, Parametry systemu
 • Raporty SQL, dodaj nowy
 • Skonfigurować raport zgodnie z puktem konfiguracja raportu
 • Wybieramy opcję "dodaj parametr"
 • Wybieramy dodaj
 • Następnie umieszczamy kursor myszy w miejscu, gdzie raport SQL ma się pojawił i wybieramy wstaw, pamiętając o składni języka SQL  Po wejściu w Szablony html powinniśmy zobaczył poniższy widok (widok w połączeniu już z innymi parametrami typu słownik)
  Parametr typu słownik - aktywny pracownik lub kontrahent
  Czasami pojawia się sytuacja, kiedy chcemy wyświetlić raport dla użytkownika, który jest w tym momencie zalogowany.
  W ustawieniach raportu, w typie "dictionary" mamy do wyboru listę rozwijaną, która pozwala wybrał nam kontrahenta lub pracownika aktualnie zalogowanego.
  Tworzenie przykładowego zapytania SQL: w przykładzie wyświetlamy nasz adres email select userid, email from user_user where userid = %user_user_id%  Wciskając przycisk wykonaj pojawia się nasz aktualny email (pole wartość domyślna). Odpowiednio wstawiając go do raportu SQL, możemy zarządzać danymi, jakie w danym momencie mają być wyświetlane użytkownikom.


  Parametr typu słownik (Wybór wielokrotny)

  Jeżeli chcemy, by w danym momencie, na raporcie była wyświetlana więcej niż jedna wartość (aby wiecej niż jedna wartość była filtrem) zaznaczamy opcję Wybór wielokrotny  Oraz użycie tego parametru w raporcie  Zwracanie zapytania SQL jako typ string, integer

  W parametrze typu słownik czasami będziemy oczekiwać aby wynik, który zwraca Raport SQL być typu integer (liczba) lub string (tekst). Wybierając "dodaj parametr w raporcie", a następnie ustawiając typ jako słownik (dictionary), pojawia się dodatkowa opcja do zaznaczenia.  Sortowanie wyników na raportach

  Po utworzeniu parametru typu sortowanie i dodaniu go do raportu, możemy sortować wyniki po zdefiniowanych kolumnach, w miejscu gdzie wyświetlany jest raport SQL. Sortwanie odbywa się po kliknięciu w daną kolumnę.

  Powrót do spisu treści
  Powrót do systemu