#17 - Oferta produktowa: cechy, dostępność, ceny

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Zarządzanie kategoriami produktów
  1. Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii produktów
  2. Przemieszczanie kategorii na drzewie produktów
  3. Dodawanie opisów i zdjęć do kategorii
  4. Dodawanie uprawnień do widoczności kategorii dla profili
 2. Zarządzanie atrybutami do produktów
  1. Tworzenie, edytowanie i usuwanie atrybutów produktów
  2. Filtrowanie atrybutów produktów
  3. Alternatywne nadawanie uprawnień do atrybutów
 3. Lista produktów, dodawanie i usuwanie produktów
  1. Zarządzanie listą produktów
  2. Dodawanie, edycja i usuwanie produktu
  3. Belki filtrowania
  4. Operacje masowe
 4. Karta produktu i jej edycja
  1. Dodatkowe przyciski karty produktu
  2. Edycja karty produktu (danych produktu)
  3. Komponenty edycji danych produktu
  4. Szczegóły produktu
  5. Ceny produktu
  6. Atrybuty produktu
  7. Załączniki
  8. Inne informacje
  9. Kończenie edycji
 5. Stany magazynowe i ich edycja, dostępność i ilość produktów na ofercie produktowej
  1. Tworzenie, edycja i usuwanie stanów magazynowych
  2. Ukrywanie stanów magazynowych
  3. Opcja wyświetlania etykiety, kiedy brak produktów na magazynie
 6. Wyszukiwanie produktów w systemie
  1. Wyszukiwarki produktów w systemie
  2. Podręczna wyszukiwarka produktów
  3. Ustawienia wyszukiwania produktów
 7. Jednostki miary
  1. Dodawanie jednostek miary
  2. Dodawanie przelicznika jednostek miar na karcie produktu


I. Zarządzanie kategoriami produktów

Kategorie pozwalają na posegregowanie produktów. Będą widoczne jako drzewo kategorii, oraz okruszki – link ścieżki kategorii i podkategorii na liście produktów. Kategoriami zarządzaj w Ustawienia → Parametry produktów → Kategorie produktów.
 1. Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii produktów.
  1. Przejdź do „Edycja kategorii produktów”.  2. Aby dodać nową kategorię produktów:
   • kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię,
   • kliknij opcję „Nowa kategoria” z menu podręcznego,   • nadaj jej nazwę.
  3. Aby edytować istniejącą już kategorię:
   • kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię,
   • kliknij opcję „Zmień nazwę” z menu podręcznego i zmień jej nazwę,
   • kliknij opcję „Edytuj” z menu podręcznego,   • edytuj nazwę kategorii dla wszystkich języków,
   • określ hierarchię wyświetlania kategorii w drzewie produktów w oknie „Kolejność”.  4. Aby usunąć istniejącą kategorię:
   • kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię,
   • kliknij opcję „Usuń” z menu podręcznego.

 2. Przemieszczanie kategorii na drzewie produktów - przemieszczanie kategorii w drzewie działa metodą „przeciągnij i upuść”:
  1. Chwyć wybraną kategorię lewym przyciskiem myszy i przesuń na wybrane miejsce,
  2. Kategorie przemieszczaj między poziomami w hierarchii, lub przenoś do innych kategorii.

 3. Dodawanie opisów i zdjęć do kategorii - do każdej stworzonej kategorii i podkategorii można dodać opis i zdjęcie.
  1. Aby dodać opis i zdjęcie:
   • przejdź do „Opisy i zdjęcia dla kategorii”,   • kliknij „+ dodaj nowy”,
   • określ kategorię, której dodać opis, kod i zdjęcie,   • wprowadź kod kategorii,
   • dodaj plik obrazu i opisz kategorię,
   • zapisz.
  2. Opis i zdjęcie pojawi się nad listą produktów w widoku oferty produktowej.  3. Podstawą do pojawienia się opisu ze zdjęciem jest stworzenie szablonu w edytorze szablonów (Ustawienia → Parametry szablonów → Lista szablonów → „+ dodaj nowy”). Przy tworzeniu należy wybrać:
   • typ: kategoria produktu,
   • pola specjalne: produkt – kategorie.

 4. Dodawanie uprawnień do widoczności kategorii dla profili - określaj, które kategorie mają być widoczne dla klienta w „Uprawnieniach użytkowników” (Ustawienia → Parametry pracowników → Kadry → Zarządzanie uprawnieniami).
  1. Wybierz określony profil klienta.
  2. Przejdź do „Oferty produktowej”.
  3. Wyłącz ustawienie „Dostęp do wszystkich kategorii produktowych”.


  4. Pojawi się kolejna lista rozwijana poniżej, zaznacz kategorie, które mają być dostępne.

Powrót na górę strony


II. Zarządzanie atrybutami do produktów

Każdy produkt może mieć dodane dodatkowe atrybuty. Mogą być dostępne dla wybranych produktów, albo dla całych kategorii. Atrybuty dodawaj, edytuj i usuwaj w Ustawienia → Parametry produktów → Atrybuty produktów. 1. Tworzenie, edytowanie i usuwanie atrybutów produktów.
  1. Aby dodać nowy atrybut:
   • kliknij przycisk „+ dodaj nowy”,
   • wprowadź nazwę atrybutu w pole „Nazwa”,


   • wybierz typ atrybutu z pola „Typ”:
    • tekst - wyświetlaj jako HTML - opcja umożliwia wykorzystanie HTML'a przy tworzeniu atrybutu,
    • liczba - ilość miejsc po przecinku - opcja umożliwia określenie dokładności liczby po przecinku,
    • lista wyboru - jednokrotny wybór - opcja umożliwia określenie typu listy,
    • plik – pozwala dodać jakikolwiek plik (obrazek, dokument itp.) - nie będą wyświetlane jako miniatury obrazków do produktów.
   • kolejność - można ustawić kolejność wyświetlania atrybutów.
   • dodaj kategorię produktową - określa, do których kategorii produktowych będzie należał atrybut, domyślnie dodawane są wszystkie kategorie produktów,
   • kliknij przycisk „Zapisz” aby zatwierdzić dodanie atrybutu,
   • wprowadź listę elementów atrybutu w sekcję „Elementy” (pole dostępne po wyborze typu atrybutu „lista wyboru”),


   • dodaj uprawnienia do odczytu i edycji atrybutu wybranym profilom,
   • zapisz.
  2. Dla późniejszych zmian, przejdź do listy atrybutów i kliknij ikonę ołówka i kartki dla wybranego atrybutu.
  3. Aby usunąć atrybut, kliknij czerwoną ikonę przy atrybucie, albo wejdź w edycję atrybutu i kliknij przycisk „Usuń”. 2. Filtrowanie atrybutów produktów - belka filtrowania atrybutów jest dostępna z lewej strony ekranu.
 3. Aby wyszukać atrybut:

  1. Wprowadź odpowiednie dane w pola wyszukiwania. Można szukać po następujących polach:
   • ID – unikalny numer atrybutu produktu,
   • Nazwa – nazwa atrybutu produktu,
   • Typ – typ atrybutu produktu.
  2. Kliknij przycisk „Szukaj” aby wyszukać dane atrybuty.

 4. Alternatywne nadawanie uprawnień do atrybutów - można nadać uprawnienia do atrybutów z poziomu strony „Uprawnień użytkowników” (Ustawienia → Parametry pracowników → Kadry → Zarządzanie uprawnieniami).
  1. Wybierz określony profil klienta.
  2. Przejdź do „Oferty produktowej”.
  3. Rozwiń listę „Uprawnienia dla atrybutów produktów” i włącz interesujące opcje.Powrót na górę strony


III. Lista produktów, dodawanie i usuwanie produktów

Lista produktów przedstawia całą ofertę produktową. Jest wyposażona w drzewo katalogów produktów (tworzenie: rozdział I, punkt 1), okruszki – linki z kolejnymi poziomami kategorii, okna opisu kategorii (tworzenie: rozdział I, punkt 3), belką z filtrami, opcją zmiany wyświetlania wyników na stronie i wyboru magazynów. Listę można wyświetlać w 3 widokach – galeria, lista, katalog.
 1. Zarządzanie listą produktów.
  1. Tabelę oferty produktowej można edytować klikając w jej nagłówek prawym przyciskiem myszy. Edytuj tam wyświetlanie kolumn oraz ich dostępność dla wybranych profili.   Dostępne kolumny:

   • ID – unikalny numer produktu,
   • Zdjęcie – zdjęcie produktu
   • Kod produktu,
   • Kategoria – kategoria, do której należy produkt,
   • Produkt – krótki opis produktu wraz z cenami oraz dostępnością na magazynach,
   • Nazwa – nazwa produktu,
   • Opis – opis produktu,
   • Import ID – identyfikator produktu w zintegrowanym systemie,
   • Kod importu - kod produktu w zintergowanym systemie,
   • Źródło danych – miejsce, z którego został uzyskany produkt,
   • Pliki – ilość plików dodanych jako załączniki do produktu,
   • Cena netto – poziomy cenowe netto,
   • Cena brutto – poziomy cenowe brutto,
   • Wartość VAT – wartości VAT na różnych poziomach cenowych,
   • Cena SRP – sugerowana cena detaliczna,
   • Ilość – ilość produktu dostępna na magazynach,
   • Dostępność – informacja o dostępnej ilości produktu,
   • Jednostka miary – informacja o rodzaju miary produktu,
   • Znacznik – informacja o różnego rodzaju oznaczeniach produktu, np. oznaczenie produktu jako objętego promocją,
   • Waluta – dane dotyczące rodzaju waluty sprzedaży produktu,
   • Tagi produktów - przypisane atrybuty w formie tagów,
   • EAN - kod kreskowy,
   • Akcje – edycja, usunięcie lub zaznaczenie produktu; na profilu klienta będzie to okno do wpisania ilości produktów i dodania ich do koszyka.
   • Aby ustawić widoczność kolumn dla innych profili, określ które mają być widoczne, przejdź do „Opcji” i „Ustaw jako domyślne dla...”.

  2. Zmieniaj widok na listę, galerię lub katalog klikając jeden z trzech przycisków umieszczonych na górze okna z produktami.
  3. Wyników na stronę może być więcej niż 20 – zmieniaj je na liście rozwijanej w prawym, górnym rogu.  4. W drzewie kategorii oraz okruszkach wyświetlana jest ilość produktów dla każdej kategorii. W oknie produktów na dole ekranu jest podsumowanie ilości produktów na bieżącej liście.  5. Na liście produktów możliwy jest podgląd obrazka po najechaniu na niego myszką - wyświetlanie powiększonego obrazka można włączyć w parametrach produktów (ustawienie „Pokaż większe obrazy po najechaniu na miniaturkę: Tak”). Po włączeniu ustawienia należy wpisać szerokość i wysokość miniaturki wyświetlanej na liście produktów.

 2. Dodawanie, edycja i usuwanie produktu.
  1. Aby dodać nowy produkt:
   • poniżej listy z produktami kliknij przycisk „+ dodaj nowy produkt”,   • uzupełnij wszystkie dane,
   • zapisz.
  2. Aby edytować produkt:
   • kliknij przycisk ołówka i kartki w wierszu produktu w ostatniej kolumnie,
   • pozmieniaj interesujące ustawienia (rozdział 4),
   • zapisz.
  3. Aby usunąć produkt z listy:
   • kliknij przycisk kosza w wierszu produktu w ostatniej kolumnie, albo   • przejdź do edycji karty produktu i kliknij przycisk „Usuń”.

 3. Belka filtrowania - obsługuje filtrowanie po nazwie, cenach, ilości, miarach i magazynach. Obsługuje także filtrowanie po atrybutach produktów. Belka filtrowania może znajdować się po lewej stronie ekranu albo nad ofertą produktową. Aby zmienić pozycję belki w oknie oferty produktowej:
  1. Przejdź do „Ustawienia → Parametry produktów”,
  2. Zmień opcję „Sposób wyświetlania kryteriów wyszukiwania produktów:” na „nad listą”.

 4. Operacje masowe - służą do przeprowadzania operacji na więcej niż jednym produkcie. Aby przeprowadzić operację masową:  1. Wybierz produkty zaznaczając checkbox produktu w ostatniej kolumnie.  2. Wybierz operację z listy rozwijanej:
   • edytuj zaznaczone – modyfikacja produktów zaznaczonych;
   • edytuj wszystkie znalezione – modyfikacja wszystkich produktów z tabeli;
   • usuń zaznaczone – usunięcie zaznaczonych produktów;
   • eksportuj zaznaczone do CSV – eksport produktów zaznaczonych do danych CSV;
   • eksportuj znalezione do CSV – eksport produktów znalezionych do danych CSV;
   • dodaj wszystkie znalezione do programu lojalnościowego – dodaje znalezione produkty do programu lojalnościowego;
   • dodaj zaznaczone do programu lojalnościowego – dodaje zaznaczone produkty do programu lojalnościowego.
  3. Kliknij przycisk „Wykonaj operację”.
  4. Uzupełnij dane w nowym oknie (różnią się w zależności od wybranej opcji).

  5. Przykładowe okno edycji wielu produktów:  6. Dane zapiszą się do wszystkich wybranych produktów.

Powrót na górę strony


IV. Karta produktu i jej edycja

Karta produktu przedstawia wszystkie informacje na temat produktu: ilustracje, opis, ceny, przyporządkowanie w kategoriach, skład kompletów, w jakie wchodzi dany produkt, informacje o produkcie wyrażone atrybutami do produktów (tworzenie: rozdział II), dostępność w magazynach, informacje dodatkowe określane tagami, oraz produkty podobne. Przejdź do niej klikając na obrazek albo nazwę produktu.
 1. Dodatkowe przyciski karty produktu:
  1. Pobierz w formacie PDF – możliwość wydrukowania karty produktu do PDF, można utworzyć szablon wydruku.
  2. Obroty magazynowe – zestawienie na liście obrotów produktem.
  3. Sprzedaż produktu – zestawienie na liście wraz z numerami dokumentów sprzedaży.
  4. Zakup produktu – zestawienie na liście zakupu dla produktu.
  5. Wskaźniki dystrybucji produktu - lista wskaźników dystrybucji.
 2. Edycja karty produktu (danych produktu) - edytuj produkt przechodząc do strony edycji produktu:
  1. Z listy produktów klikając ikonę ołówka i kartki przy produkcie, albo
  2. Z karty produktu - kliknij przycisk „Edytuj dane” na dole strony.
 3. Komponenty edycji danych produktu - edycja dotyczy okien:
  1. Szczegółów produktu.
  2. Cen produktu.
  3. Atrybutów do produktu.
  4. Załączników.
  5. Innych informacji związanych z przeliczeniami miar, półproduktów, kompletów i szablonów.
 4. Szczegóły produktu - obejmują następujące pola:  1. Kategoria produktów – podział produktów ze względu na kategorię.
  2. Grupa produktowa – podział produktów ze względu na grupę.
  3. Nazwa produktu.
  4. Opis produktu – szczegółowe informacje dotyczące produktu; możliwość formatowania tekstu, dodawania linków; do opisu można użyć kodu HTML.
  5. Jednostka miary – określenie jednostki miary produktu.
  6. Import ID - identyfikator produktu w zintegrowanym systemie.
  7. Kod produktu – identyfikator produktu w systemie.
  8. Kod importu - kod produktu w zintegrowanym systemie.
  9. Znacznik – oznaczenie produktu, np. produkt promocyjny.

 5. Ceny produktu - obejmują następujące pola:  1. Cena SRP - cena sugerowana detaliczna, wyliczona na podstawie wybranego poziomu cenowego wyrażona brutto.
  2. Poziomy cenowe – określenie poziomów cenowych produktu.
  3. VAT – wielkość podatku VAT.
  4. EAN - kod kreskowy w formie ciągu znaków.

 6. Atrybuty produktu - dotyczą atrybutów stworzonych przez pracownika (tworzenie: rozdział II).  1. Pliki dodane w atrybucie typu „plik” nie będą widoczne w oknie wyświetlającym obrazy określające produkt.
  2. Można je pobrać lub usunąć klikając na, odpowiednio, wybrane ikony.

 7. Załączniki - to obrazy i pliki, które będą wyświetlane w oknie obrazów określających produkt.  1. Pliki dołączaj:
   • z dysku klikając przycisk „wybierz pliki”,
   • z biblioteki (repozytorium plików),
   • z adresu URL.
  2. Pierwszy plik na liście będzie określał przedmiot i jednocześnie będzie miniaturką na liście oferty produktowej.
  3. Pliki przesuwaj na liście używając strzałek nawigacyjnych.

 8. Inne informacje – dodatkowe elementy edycji:  1. Komplety – pozwala ustalić dodatkowe przedmioty, które będą stanowić komplet z edytowanym przedmiotem:
   • dodaj przedmioty do kompletu włączając opcję i klikając przycisk „Dodaj do kompletu”,
   • uzupełnij produkty i kliknij „Zapisz”.
  2. Przelicznik jednostek miar – pozwala na przeliczanie jednostek według ustalonych kryteriów:
   • aby dodać kliknij przycisk „Dodaj przelicznik”,
   • uzupełnij jednostki oraz współczynnik i kliknij „Zapisz”,
   • więcej informacji o dodawaniu i przeliczaniu jednostek znajduje się w rozdziale VII. Jednostki miar.
  3. Półprodukty – określają, jakie produkty wchodzą w skład edytowanego produktu:
   • aby dodać półprodukty kliknij „Dodaj półprodukt”,
   • uzupełnij komponenty i formułę i kliknij „Zapisz”.

 9. Kończenie edycji - kliknij przycisk „Zapisz”.  1. Zapisane zmiany będą widoczne na karcie produktu oraz w ofercie produktowej.
  2. Po zapisaniu powróć do listy albo przejdź do tworzenia nowego produktu.

Powrót na górę strony


V. Stany magazynowe i ich edycja, dostępność i ilość produktów na ofercie produktowej

Słownik stanów magazynowych pozwala na organizację oferty produktowej w kierunku ich dostępności. Słowniki służą do określenia przedziałów dostępnościowych produktów, oraz nadania im odpowiednich etykiet, które będą wyświetlane w kolumnie „Dostępność” w ofercie produktowej. Do bezpośrednich ustawień służą opcje „Słownik poziomów stanów magazynowych” oraz „Ukrywanie poziomów stanów magazynowych”. Klumna „Ilość” nie podlega tym ustawieniom - ma osobny setting w „Parametrach produktu”.

 1. Tworzenie, edycja i usuwanie stanów magazynowych.
  1. Przejdź do Ustawienia → Parametry produktów → Słownik poziomów stanów magazynowych.  2. Aby dodać nowy poziom stanu magazynowego:
   • kliknij przycisk „+ dodaj nowy”,   • typ - czy stan magazynowy jest dla kategorii, czy pojedynczego produktu,
   • kategoria/produkt - wybierz konkretną kategorię albo produkt; jeżeli chcesz, by poziom dotyczył wszystkich kategorii wybierz kategorię „Wszystkie produkty”,
   • dolna granica - podaj ilość produktów, od której zacznie obowiązywać opis,
   • górna granica - podaj ilość produktów, do której będzie obowiązywał opis,
   • opis - określ etykietę, jaka będzie wyświetlana dla wybranego stanu magazynowego; będzie ona pokazana w kolumnie „Dostępność” na liście produktów,
   • plik - określ stan magazynowy plikiem graficznym; będzie on widoczny, jeżeli włączysz opcję Włącz graficzną prezentację stanów magazynowych w Ustawienia → Parametry produktów,
   • zapisz.  3. Aby edytować poziom stanu magazynowego:
   • kliknij przycisk ołówka i kartki w wierszu produktu w ostatniej kolumnie,   • pozmieniaj interesujące ustawienia,
   • zapisz.
  4. Aby stworzone stany magazynowe zaczęły obowiązywać:
   • przejdź do listy z poziomami stanów magazynowych,
   • kliknij przycisk „Przelicz wszystkie stany magazynowe”.  5. Aby usunąć poziom stanu magazynowego z listy:
   • kliknij przycisk kosza w wierszu produktu w ostatniej kolumnie, albo   • przejdź do edycji wybranego poziomu stanu magazynowego i kliknij przycisk „Usuń”.  6. Możesz filtrować stany magazynowe za pomocą belki z filtrami umieszczonej po lewej stronie listy. Filtruj po takich elementach jak: ID, kategorii produktów, produkcie, ilości i opisie. Możesz również sortować listę klikając nagłówki kolumn listy.
 2. Ukrywanie stanów magazynowych.

  Do ukrywania stanów magazynowych służą dwie opcje: „Ukryj poziom stanów magazynowych” oraz „Ukrywanie poziomów stanów magazynowych dla profili”, które są dostępne w Ustawienia → Parametry produktów. Ta pierwsza bazuje na aktualnych poziomach, które zostały określone w słowniku stanów magazynowych. Stan magazynowy zostanie ukryty, jeżeli opis wybranego poziomu stanu magazynowego pojawi się w oknie opcji „Ukryj poziom stanów magazynowych”. Aby ukryć stan magazynowy:

  1. wpisz w okno nazwę (opis poziomu stanu magazynowego), który ma zostać ukryty na ofercie produktowej,  2. wybierz profile użytkowników, dla których ten stan magazynowy ma zostać ukryty,  3. zapisz ustawienia.

 3. Opcja wyświetlania etykiety, kiedy brak produktów na magazynie.

  Opcja ta jest przeznaczona do określenia opisu/etykiety dla produktów, których ilość określona w kolumnie „Ilość” jest równa 0. Etykieta nie ma wpływu na poziomy stanów magazynowych - nie podmienia opisu poziomu stanu magazynowego, jeżeli taki jest stworzony w słowniku stanów magazynowych dla ilości równej 0. Aby ją dodać, przejdź do Ustawienia → Parametry produktów i w oknie opcji „Wyświetlana ilość produktu, gdy brak w magazynie” wpisz dowolną frazę. Po zapisaniu fraza wyświetli się w kolumnie „Ilość” na ofercie produktowej dla produktów nie będących na stanie.

Powrót na górę strony


VI. Wyszukiwanie produktów w systemie

 1. Wyszukiwarki produktów w systemie.
 2. Wyszukiwarki produktów można znaleźć w różnych miejscach w systemie:

  1. na ofercie produktowej (omówione w rozdziale III, punkcie 3),
  2. w belce menu (tzw. szybka/podręczna wyszukiwarka produktów),
  3. każde pole na dokumentach dotyczące produktów posiada autocomplete albo można wybrać produkt za pomocą listSelectora (z przejściem na listę produktów i dodanie ich do pozycji zieloną strzałką).

 3. Szybka/podręczna wyszukiwarka produktów:
  1. daje największą swobodę w poszukiwaniu produktów,
  2. jest dostępna w każdym miejscu w systemie - kliknij na lupę obok panelu zarządzania profilem,  3. dzieli belkę wyszukiwania z filtrem poszukiwania kontrahentów i firm,  4. pozwala na wyszukiwanie produktów po ich nazwach i kodach,
  5. charakteryzuje się szerokim wachlarzem ustawień, o których mowa w kolejnym punkcie.

 4. Ustawienia wyszukiwania produktów.
 5. Ustawienia szybkiej/podręcznej wyszukiwarki produktów można zmieniać w Ustawienia → Parametry systemu w dziale Opcje:


  1. opcje obejmują wyszukiwania produktów po stronie pracowników i kontrahentów,
  2. wybierz, czy filtr ma szukać po kodzie produktu, nazwie importu, fragmencie kodu importu - wszystkie opcje łączy funkcja logiczna OR,
  3. wybierz, tryb wyszukiwania produktów:
   • po całej frazie - wyszukiwanie szybsze, daje mniej wyników, potrzebna jest znajomość nazw lub kodów produktów,
   • po każdym wyrazie - wyszukiwanie wolniejsze, daje więcej wyników, zbliżonych do wpisanych słów; między słowami zachodzi funkcja logiczna AND,
  4. powyższe ustawienia wyjątkowo dotyczą także poszukiwania produktów przez autocomplete na dokumentach.

Powrót na górę strony

VII. Jednostki miary

 1. Dodawanie jednostek miary.
 2. Handlowiec ma możliwość zdefiniowania w systemie jednostek miar. Umożliwiają one nie tylko wybranie domyślnej jednostki dla konkretnego produktu bezpośrednio na jego karcie, ale także obsługę ofertowania produktów w opakowaniach zbiorczych (patrz Dodawanie przelicznika jednostek miar). Aby dodać nową jednostkę miary w systemie należy:

  1. Przejść do Ustawienia -> Parametry produktów -> Jednostki miary -> dodaj nowy
  2. Podać pełną nazwę jednostki (np. komplet) i nazwę skróconą (np. kpl)
  3. Zapisać zmiany


 3. Dodawanie przelicznika jednostek miar na karcie produktu.
 4. Jeśli chcemy, aby istniała możliwość złożenia dokumentu ofertowego na produkt w ilości innej niż domyślna bez zmiany miary dla produktu w całym systemie (np. użycie jednostki komplet zamiast sztuka tylko na jednej ofercie handlowej) to wówczas koniecznym jest dodanie przelicznika. Dzięki temu zapewnimy sobie prawidłowe przeliczanie cen produktu przy wystawianiu bądź edycji dokumentu. Sposób jak to zrobić przedstawiono poniżej.

  1. Przejdź do zakładki Produkty
  2. Wejdź w edycję dowolnego produktu
  3. W sekcji Przeliczniki jednostek miar naciśnij przycisk Dodaj przelicznik
   Pole produkt już powinno być wypełnione nazwą produktu, z karty którego przeszedłeś / przeszłaś do dodawania przelicznika.
  4. Uzupełnij pola:
   • Podstawowa jednosta miary, np. szt
   • Dodatkowa jednostka miary, np. kpl
   • Współczynnik (dla podanego przykładu określa ile sztuk mieści się w komplecie)
  5. Naciśnij przycisk Zapisz i idź do produktu

  W tym momencie system przekieruje Cię na widok edycji karty produktu. Widać na nim dodany przelicznik. Od tego momentu możesz już wystawiać dokumenty ofertowe z możliwością zmiany jednostki podstawowej dla tego konkretnego produktu.Powrót na górę strony

Powrót do spisu treści
Powrót do systemu