Moduł: Rozbudowana polityka rabatowa i cenowa

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Ceny indywidualne i rabaty czasowe
  1. Tworzenie nowych cen indywidualnych lub rabatów czasowych
  2. Edycja danych cen indywidualnych lub rabatów czasowych
  3. Usuwanie cen indywidualnych lub rabatów czasowych
  4. Wyliczanie poziomów cenowych
  5. Tworzenie nowego wyliczenia poziomów cenowych
  6. Edycja wyliczanego poziomu cenowego
  7. Wyszukiwanie wyliczanego poziomu cenowego
  8. Definicja poziomów cenowych
 2. Nadawanie rabatów bezpośrednio z kartoteki firmy

Ceny indywidualne i rabaty czasowe

Zestawienie indywidualnych cen oraz rabatów czasowych przedstawione jest w formie tabeli:

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

Tworzenie nowych cen indywidualnych lub rabatów czasowych

Aby stworzyć nową cenę indywidualną lub rabat czasowy należy:

Edycja danych cen indywidualnych lub rabatów czasowych

Aby zmodyfikować dane ceny indywidualne lub rabaty czasowe należy:

Usuwanie cen indywidualnych lub rabatów czasowych

Aby usunąć cenę indywidualną lub rabat czasowy należy:

Dodatkowe funkcje:

Wyliczanie poziomów cenowych

Zestawienie określonych poziomów cenowych w formie tabeli:

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

Tworzenie nowego wyliczenia poziomów cenowych

Aby stworzyć nowe wyliczenie poziomu cenowego należy:

Edycja wyliczanego poziomu cenowego

Aby zmodyfikować dane wyliczanego poziomu cenowego należy:

Usuwanie wyliczanego poziomu cenowego

Aby usunąć wyliczany poziom cenowy należy:

Wyszukiwanie wyliczanego poziomu cenowego

Aby wyszukać poziomy cenowe należy:

Dodatkowe funkcje:

Definicja poziomów cenowych

Zestawienie definicji poziomów cenowych w postaci tabeli:

Z poziomu powyższej tabeli jest możliwość edycji oraz tworzenia definicji poziomów cenowych. Należy uzupełnić lub zmodyfikować odpowiednie pola, a następnie zatwierdzić zmiany używając przycisku „zapisz”.


Nadawanie rabatów bezpośrednio z kartoteki firmy

Rabaty można nadawać indywidualnie, dla każdej z firm bezpośrednio z kartoteki. Aby to uczynić należy:

 • Wybrać z menu Ustawienia
 • Parametry kontrahentów
 • Kartoteki kontrahentów
 • Wybrać interesującą nas firmę, a nastepnie zakładkę "rabaty"
 • Po wybraniu przycisku "Dodaj nowy" mamy możliwość dodania indywidualnego rabatu.
  Wybierając przycisk "Cennik dla kontrahenta" mamy dodatkowo możliwość przeglądu cen indywidualnych z uwzględnieniem wszystkich rabatów.  Powrót do spisu tresci
  Powrót do systemu