#22 Dowolne cechy i atrybuty kontrahenta

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Atrybuty kontrahentów – firm
  1. Tworzenie nowych atrybutów kontrahentów
  2. Edycja atrybutów kontrahentów
  3. Usuwanie atrybutów kontrahentów
  4. Wyszukiwanie atrybutów kontrahentów
  5. Uprawnienia dla atrybutów kontrahentów
  6. Predefiniowane atrybuty systemowe
 2. Atrybuty miejsc i lokalizacji kontrahentów
  1. Tworzenie nowych atrybutów miejsc
  2. Edycja atrybutów miejsc
  3. Usuwanie atrybutów miejsc
  4. Wyszukiwanie atrybutów miejsc
  5. Atrybuty kontrahentów
  6. Tworzenie nowych atrybutów użytkowników
  7. Edycja atrybutów użytkowników
  8. Usuwanie atrybutów użytkowników
 3. Wyszukiwania użytkowników kontrahentów po profilach użytkowników

Atrybuty kontrahentów – firm

System umożliwia utworzenie dowolnej ilości atrybutów typu: tekst, wybór wielokrotny i jednokrotny, liczba, data, plik lub tak/nie. Z tych pól można utworzyć dowolną kartotekę kontrahenta oraz przeprowadzać akcje masowe, takie jak segmentacja rynku czy mailingi (opcje zależą od posiadanych modułów oraz licencji). Obszar przedstawia następujące informacje:

Najczęściej wykorzystywane funkcje:
Tworzenie nowych atrybutów kontrahentów

Aby stworzyć atrybut kontrahentów należy:


Edycja atrybutów kontrahentów

Aby zmodyfikować atrybut kontrahentów należy:


Usuwanie atrybutów kontrahentów

Aby usunąć atrybut kontrahentów należy:


Wyszukiwanie atrybutów kontrahentów

Aby wyszukać atrybuty kontrahentów należy:


Uprawnienia dla atrybutów kontrahentów

Ważną funkcjonalnością związaną z atrybutami kontrahentów jest zarządzanie uprawnieniami do nich. Co to oznacza i w jakim celu się to stosuje? Otóż kierując naszą firmą możemy zażyczyć sobie, aby informacje o atrybutach pewnego przedsiębiorstwa były widoczne wyłącznie dla jego opiekunów, a dla pozostałych pracowników już nie lub aby tylko ta grupa pracowników mogła edytować ów atrybuty, a pozostali mogli jedynie je odczytywać. W jaki sposób ustalimy działanie uprawnień tak na prawdę zależy od nas samych. Gdzie szukać uprawnień do atrybutów kontrahentów oraz jak włączyć ich podział na PH (określenie opiekuna) i nie PH przedstawiają kroki poniżej:

Predefiniowane atrybuty systemowe

W systemie są dostępne także predefiniowane atrybuty systemowe, które charakteryzują się brakiem możliwości ich usunięcia. Stanowią stały, nieodłączny element systemu i są wykorzystywane przede wszystkim w raportach. Ich dodatkowym atutem jest posiadanie indywidualnego klucza, który nieważne gdzie użyty, będzie się odwoływał właśnie do wskazanego atrybutu. Obecnie w systemie dostępne są:


Atrybuty miejsc i lokalizacji kontrahentów

Atrybuty - sekcja dotycząca zarządzaniem atrybutami, która podzielona jest na trzy grupy: atrybuty miejsc, atrybuty kontrahentów – użytkowników oraz atrybuty kontrahentów – firm.

Atrybuty miejsc - zestawienie atrybutów miejsc. Tabela przedstawia następujące informacje:

Najczęściej wykorzystywane funkcje:
Tworzenie nowych atrybutów miejsc

Aby stworzyć atrybut miejsc należy:


Edycja atrybutów miejsc

Aby zmodyfikować atrybut miejsc należy:


Usuwanie atrybutów miejsc

Aby usunąć atrybut miejsc należy:


Wyszukiwanie atrybutów miejsc

Aby wyszukać atrybuty miejsc należy:


Atrybuty kontrahentów – użytkowników – zestawienie atrybutów użytkowników. Tabela przedstawia następujące informacje:

Najczęściej wykorzystywane funkcje:
Tworzenie nowych atrybutów użytkowników

Aby stworzyć atrybut użytkowników należy:


Edycja atrybutów użytkowników

Aby zmodyfikować atrybut użytkowników należy:


Usuwanie atrybutów użytkowników

Aby usunąć atrybut użytkowników należy:

Wyszukiwanie atrybutów użytkowników

Aby wyszukać atrybuty użytkowników należy:


Wyszukiwania użytkowników kontrahentów po profilach użytkowników

System umożliwia zaawansowane wyszukiwanie pracowników kontrahentów po wszystkich atrybutach jakie pracownik ma zdefiniowane w swoim profilu.

Aby przejść do zaawansownej wyszukiwarki należy wybrać Ustawienia Parametry kontrahentów Użytkownicy kontrahenta
Powrót do spisu treści
Powrót do systemu