Moduł: Delegowanie zadań i rejestracja działań

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Konfiguracja typów zadani i zdarzeń
  2. Grupowe zadania i zdarzenia dla kontrahentów

Konfiguracja typów zadań i zdarzeń

Lista wszystkich dostępnych typów zadań znajduje się w Ustawienia, Zadania i zdarzenia, Typy zadań.

Część istrukcji znajduje się w Zadania i zdarzenia dla serwisu


Dodawanie nowego typu zadania

Aby dodać nowy typ zadania należy kliknąć przycisk dodaj nowy na liście wszystkich dostępnych typów, a następnie wypełnić formularz podając:

Konfiguracja atrybutów zadań

Lista wszystkich dostępnych atrybutów zadań znajduje się w Ustawienia, Zadania i zdarzenia, Atrybuty zadań.

Dodawanie nowego atrybutu zadań

Aby dodać nowy atrybut zadań należy kliknąć przycisk dodaj nowy na liście wszystkich dostępnych atrybutów, a następnie wypełnić formularz podając:

Przypisywanie atrybutów do typów zadań

Aby dodać atrybut do typu zadania należy w karcie edycji typu zadania zaznaczyć atrybuty, z którymi ma być ten typ powiązany.

Tworzenie nowego zadania lub zdarzenia

Aby utworzyć nowe zdarzenie lub zadanie należy określić:Grupowe zadania i zdarzenia dla kontrahentów

W celu dodania zadania lub zdarzenia dla wielu kontrahentów, należy przejść do listy kontrahentów i dodać wybranych do schowka. Dla wszystkich kontrahentów ze schowka wystarczy wybrać przycisk dodaj zadanie lub dodaj zdarzenie.Powrót do spisu treści
Powrót do systemu