Moduł: Konta użytkowników ze strony firmy

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Ustawienia osobiste
 2. Parametry pracowników
  1. Użytkownicy
   1. Pracownicy - użytkownicy systemu
   2. Profile użytkowników firmy
   3. Edycja menu pracownika
   4. Atrybuty pracowników
   5. Historia logowania
  2. Opcje
  3. Ustawienia hasła

Ustawienia osobiste

Sekcja zarządzająca zmianą hasła oraz ustawieniami kolumn.


Najczęściej wykorzystywane funkcje: Zmiana hasła

Aby zmienić hasło należy:

Przywracanie widoczności kolumn

Aby przywrócić widoczność kolumn należy:

Parametry pracowników

Sekcja zarządzająca zmianą parametrów dotyczących pracowników.

Użytkownicy

Dostępne funkcje w tej sekcji to:


Pracownicy - użytkownicy systemu

Sekcja do zarządzania kontami użytkowników.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:
Edycja pracownika

Sekcja zarządzająca zmianą ustawień konta pojedynczego pracownika w systemie

Najczęściej wykorzystywane funkcje:
Edycja podwładnych pracownika

Sekcja zarządzająca zmianą listy pracowników podwładnych danemu pracownikowi w systemie. Jeśli chcesz zaznaczyć kilku pracowników, przytrzymaj lewy ctrl na klawiaturze i klikaj lewym przyciskiem myszki.


Profile użytkowników firmy

W tym obszarze można dodawać nowe i edytować istniejące profile użytkowników firmy.


Dodając nowy profil, należy określić:

Po zapisaniu profilu, można przypisywać do niego użytkowników, ustalić wygląd domyślnego pulpitu dla tego profilu, stronę startową (zamiast dynamicznego pulpitu tzw. widgetów)


Edycja menu pracownika

W tej sekcji możemy dodawać i edytować składowe części menu pracownika.

Na liście komponentów można:


Atrybuty pracowników

Ta sekcja służy do dodawania i edycji atrybutów, które posiadają pracownicy. Na liście atrybutów można dodać nowy lub edytować istniejący już atrybut.

Tworząc nowy atrybut należy określić:


Historia logowania

Ta sekcja informuje o wszystkich logowaniach pracowników. Lista ukazuje:


Opcje

Opcje, znajdujące się w parametrach pracowników to:


Ustawienia hasła

W tej sekcji można ustawić, czy hasła dla użytkowników systemu mają być złożone. Jeśli parametr ustawiony jest na "nie", wówczas hasło musi składać się z przynajmniej 5 znaków, bez uwarunkowań co do rodzaju znaków. Użytkownik może także wykonać dowolną liczbę nieudanych prób zalogowania, a konto nie zostanie zablokowane.

W przypadku zaznaczenia złożoności hasła na "tak pojawią się dodatkowe opcje:Powrót do spisu treści
Powrót do systemu