Odbiór i wysyłka maili

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Konfiguracja systemu mailowego
 2. Typy wiadomości mailowych
 3. Szablony dla wiadomości mailowych
 4. Konfiguracja kont pocztowych
 5. Tworzenie wiadomości e-mail
 6. Status mailera


I. Konfiguracja systemu mailowego

Ustawienia systemu mailowego zlokalizowane są w Ustawienia → Wiadomości email i umożliwiają:
 1. Utworzenie typów wiadomości.
 2. Utworzenie szablonów wiadomości.
 3. Utworzenie i zarządzanie kontami pocztowymi.
 4. Wysyłanie maili.
 5. Podgląd dzienników mailera oraz statusu synchronizacji kont pocztowych.
W najnowszej wersji systemu uniemożliwiono tworzenie kont typu POP3. Dla obecnych klientów, którzy korzystają z tego typu kont usługa dalej będzie dostępna. W momencie zmiany na IMAP, usługa POP3 zostanie zablokowana.

Powrót na górę strony


II. Typy wiadomości mailowych

Aby zarządzać typami wiadomości mailowych przejdź do Ustawienia → Wiadomości email → Typy wiadomości.
 1. Okno umożliwia dodawanie, edycję, usuwanie oraz filtrowanie typów wiadomości. 2. Aby stworzyć nowy typ:
  1. kliknij przycisk „+ dodaj nowy”,
  2. podaj nazwę typu,
  3. zapisz,
  4. wybierz dla jakiego profilu ma być dostępny typ wiadomości,
  5. ponownie zapisz.
 3. Jeżeli chcesz edytować istniejący typ – kliknij ikonę ołówka i kartki.
 4. Jeżeli chcesz usunąć istniejący typ – kliknij czerwoną ikonę zakazu.
 5. Możesz filtrować typy wiadomości po nazwie i numerze ID.

Powrót na górę strony


III. Szablony dla wiadomości mailowych

Szablony dostępne są w Ustawienia → Wiadomości email → Szablony wiadomości.
 1. Okno umożliwia dodawanie, edycję, usuwanie oraz filtrowanie szablonów wiadomości. 2. Aby stworzyć nowy szablon:
  1. kliknij przycisk „+ dodaj nowy”,
  2. podaj nazwę szablonu,
  3. określ, czy ma być domyślnym szablonem, zaznaczając check-box,
  4. pomocą pól specjalnych wypełnij wartość szablonu,
  5. wybierz dla jakiego profilu ma być dostępny szablon wiadomości,
  6. zapisz.
 3. Jeżeli chcesz edytować istniejący szablon – kliknij ikonę ołówka i kartki.
 4. Jeżeli chcesz usunąć istniejący szablon– kliknij czerwoną ikonę zakazu.
 5. Możesz filtrować szablony wiadomości po nazwie.

Powrót na górę strony


IV. Konfiguracja kont pocztowych

Konfiguracja kont pocztowych odbywa się w Ustawienia → Wiadomości email → Konta pocztowe.
 1. Okno umożliwia dodawanie, edycję, usuwanie oraz filtrowanie szablonów wiadomości. 2. Aby stworzyć nowy szablon:
  1. kliknij przycisk „+ dodaj nowy”,
  2. podaj:
   • nazwę konta,
   • właściciela konta wybieralnego z systemu,
   • adres e-mail,
   • serwery IMAP i SMTP,
   • porty IMAP i SMTP,
   • typy bezpieczeństwa połączeń IMAP i SMTP,
   • nazwę odbiorcy,
   • loginy i hasła do IMAP I SMTP,
   • określ typ wiadomości przychodzących i wychodzących.  3. można zaznaczyć opcję weryfikacji certyfikatu serwera,  4. można zaznaczyć opcję, czy konto ma być używane do integracji,  5. zapisz,
  6. nadaj uprawnienia do konta email,
  7. ponownie zapisz.

 3. Aby sprawdzić ustawienia konfiguracji, kliknij przycisk „testuj połączenie”:  1. system zwróci komunikat, jeżeli któryś z modułów (IMAP lub SMTP) będzie miał problem z połączeniem się z serwerem,
  2. jeżeli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, pojawi się zielony komunikat.

 4. Jeżeli chcesz edytować istniejące konto pocztowe – kliknij ikonę ołówka i kartki.
 5. Jeżeli chcesz usunąć istniejące konto – kliknij czerwoną ikonę zakazu.
 6. Możesz filtrować konta po nazwie, właścicielu, adresie mailowym, serwerach IMAP i SMTP, loginach, portach i opcji integracji.

Powrót na górę strony


V. Tworzenie wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail można tworzyć w miejscach:

 1. Ustawienia → Wiadomości email → Nowa wiadomość email. 2. Klikając ikonę „Wiadomości” w prawym, górnym rogu ekranu i klikając „napisz nową wiadomość”. 3. W każdym miejscu systemu, gdzie można powiązać wiadomości: przy dokumentach, szansach sprzedaży, procesach, itp.

Kliknięcie przycisku pisania nowej wiadomości email wywoła okno dla „Nowej wiadomości email”.
 1. Wpisz temat.
 2. Wpisz odbiorcę. Możesz skorzystać z listSelectora, jeżeli odbiorcą ma być pracownik lub kontrahent zapisany w bazie.
 3. Przyciskami „Nadawca”, „Szablon”, „Typ” odsłaniasz dodatkowe opcje wiadomości. Możesz wybrać je z list rozwijanych. 4. Po wybraniu szablonu kliknij przycisk „Wstaw”. Jeżeli w oknie wiadomości był wstawiony szablon domyślny, zostanie on podmieniony.
 5. Przyciski „DW” i „UDW” pozwalają dodać adresy, do których mają być wysłane kopie i ukryte kopie wiadomości.
 6. Kliknij przycisk „dodaj pliki”, jeżeli chcesz załączyć do wiadomości plik.
 7. Przycisk „podgląd” wywoła okno, które przestawi napisaną wiadomość w takim stanie, w jakim odczyta odbiorca. 8. Wyślij wiadomość klikając przycisk „wyślij”.

Powrót na górę strony


VI. Status mailera

To box zawierający dzienniki mailera oraz status synchronizacji kont pocztowych.
 1. W dziennikach zawierają się wszystkie informacje na temat działania i ewentualnych błędach w funkcjonowaniu mailera. Przyciskiem można zaimportować dzienniki, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 2. W oknie statusu synchronizacji kont pocztowych można włączyć lub wyłączać synchronizacje wybranych kont. W przypadku włączenia synchronizacji tabela informuje o statusie synchronizacji. Aby włączyć synchronizację należy kliknąć na dwie strzałki.
Powrót na górę strony


Powrót do spisu treści
Powrót do systemu