Moduł: Repozytorium plików

Powrót do spisu treści

Instrukcja

Konfiguracja repozytorium plików

Opcje konfiguracyjne dotyczące repozytorium plików znajdują się w Ustawienia, Parametry systemu, Repozytorium plików i pozwalają na:

Definiowanie uprawnień

Aby dodać uprawnienie należy określić:

Wyszukiwanie plików

Aby wyszukać plik w repozytorium należy określić kryteria wyszukiwania i kliknąć przycisk szukaj

Operacje na plikach

Klikając lewym przyciskiem myszy na pliku w repozytorium wywołujemy menu, które pozwala na wykonanie operacji:Powrót do spisu treści
Powrót do systemu