Moduł: Kalendarz zadań pracownika

Powrót do spisu treści

Instrukcja

Konfiguracja kalendarza zadań

Aby dodać kalendarz do pulpitu pracownika, należy wybrać widget Kalendarz z biblioteki widgetów.Opcje kalendarza wywołuje się z menu bocznego widgetu, klikając na ikonę . W opcjach wybieramy pracownika, dla którego tworzymy kalendarz. Można też wybrać jaki typ zadania ma się wyświetlać na widgecie.

Od wersji 7.0.2 możliwe jest ukrycie weekendów i godzin nocnych na widoku kalendarza. Służy to tego checkbox w opcjach kalendarza.Nową funkcjonalnością od wersji 6.0.5 jest możliwość filtrowania wszystkich zadań i zdarzeń po ich typie. Lista dostosowuje typy do wyświetlanych elementów, pozwalając na wybór wielu typów jednocześnie. Lista jest także dostępna na widgecie "Kalendarz" na pulpicie pracownika.Kalendarz możemy również dodać do menu, wystarczy przejść do edycji menu pracownika, dodać nowy element i wpisać userCalendar jako odnośnik.Kolory w kalendarzu

Każdemu użytkownikowi systemu możemy przypisać kolor, którym będą oznaczone jego zadania lub zdarzenia w kalendarzu. Kolor określamy podczas edycji karty pracownika<./p>

Praca z kalendarzem

Kalendarz umożliwia podgląd zadań danego pracownika w widoku:

Istnieje możliwość dodania nowego zadania z poziomu kalendarza. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranym dniu spowoduje przeniesienie do formularza tworzenia nowego zadania, gdzie podajemy m.in.:

Wprowadzone dane zatwierdzamy klikająć zapisz.Powrót do spisu treści
Powrót do systemu