Przyjazna edycja CSS

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Przyjazna edycja CSS
    1. Nowy arkusz styli CSS

Arkusze stylów to reguły, które ustalają jak powinna zostać wyświetlona strona internetowa. Możemy zdefiniować rodzaj czcionki, kolor tekstu, odstępy od marginesów itp.
Aby przejść do sekcji CSS wybieramy Ustawienia a następnie Parametry systemu.


Po wybraniu opcji Zarządzaj plikami CSS przechodzimy do własnych arkuszy styli, gdzie możemy wyszukiwać dotychczas utworzone style lub stworzyć zupełnie nowy poprzez wybranie dodaj nowy.

Nowy arkusz styli

Aby utworzyć nowy styl należy zdefiniować:


Opcja załaduj zawartość domyślnego arkusza styli strony służy do wgrania domyślnego CSSa (obecnie obowiązującego).
Wybranie opcji skopiowania zawartości do nowego pliku CSS skopiuje bieżący styl CSS i przeniesie nas do nowego okna.
Posiadając plik ze zdefiniowanymi stylami CSS możemy go bezpośrednio wgrać do aplikacji wybierając opcjęzaładuj z dysku -> wstaw zawartość pliku. Wybieramy interesujący nas plik na dysku, po czym wgrywamy go do aplikacji (wybierając opcję wgraj plik). Aby potwierdzić wszystkie wybrane opcje, wybieramy przycisk zapisz.


Dla każdego nowoutworzonego pliku CSS możemy określić dostępność. Powiązujemy plik z wybranymi profilami użytkowników. Opcja wymuś jako domyślny dla użytkowników pozwoli na ustawienie bieżącego arkusza CSS jako domyślnego dla wszystkich profili.


Powrót do spisu treści
Powrót do systemu