Moduł: Wyświetlanie danych z Raportu SQL

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Wyświetlanie raportu
  1. Widget
  2. Lista raportów
  3. Szablony html
  4. Karta firmy
  5. Wyświetlanie dodatkowych kolumn w raporcie
  6. Sortowanie kolumn w raporcie
  7. Blokowanie wybranych kolumn na raporcie
 2. Raporty predefiniowane
  1. Tworzenie raportu predefiniowanego
  2. Wyświetlanie raportu predefiniowanego

Wyświetlanie raportu


Sortowanie kolumn w raporcie

Aby skonfigurować sortowanie kolumn w raporcie po dowolnym, wskazanym przez Ciebie parametrze należy:

 • W konfiguracji raportu SQL wybrać opcję "Dodaj parametr", a następnie uzupełnić wg poniższych wytycznych:
  1. Nazwa (dowolna nazwa)
  2. Tag (jak parametr sortowania bedzie widoczny w raporcie SQL)
  3. Typ - sortowanie
  4. Alias (na przykład nazwa kolumny)
  5. Nazwa kolumny SQL (wprowadź ją w następującym formacie: nazwa_tabeli.nazwa_kolumny, np. product.import_id)  6. Wybierz przycisk "dodaj"
  7. Parametr sortowania pojawi się poniżej Twojego raportu SQL
  8. Wybierając widoczny na zdjęciu poniżej przycisk "wstaw" w raporcie SQL za definicją from (nazwa tabeli)  9. Rezultat dodania sortowania do raporu widoczny jest poniżej (efekt dostępny jest tylko w szablonie HTML)


  Blokowanie wybranych kolumn na raporcie

  W zestawieniach SQL możemy wskazać kolumny do zablokowania, tak aby nie znikały podczas przeglądania danych. Możliwość zdefiniowania kolumn do zablokowania jest dostępna przy wyświetlaniu raportu SQL na liście raportów, szablonie HTML oraz raportu dla procesu. Aby zdefiniować zablokowanie kolumny należy:


  Raporty predefiniowane

  Tworzenie raportu predefiniowanego

  Raport predefiniowany tworzy się tak samo jak każdy inny raport (dokładniej w punkcie Konfiguracja raportu). Różnica polega na podaniu numeru licencji, dla której raport predefiniowany powinien się pojawić.

  Wyświetlanie raportu predefiniowanego

  Raport predefiniowany wyświetla się użytkownikowi, który posiada licencje przypisane do danego raportu predefiniowanego. Raportu predefiniowanego nie można edytować ani usunąć z systemu. Do raportu predefiniowanego można jedynie dodać uprawnienie dla profilu.  Powrót do spisu treści
  Powrót do systemu