Moduł: Konta użytkowników klienta

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Konta użytkowników klienta
  2. Profile użytkowników klienta

Konfiguracja obszaru użytkownicy kontrahenta

Obszar służy do określania zasad działania systemu w stosunku do użytkowników ze strony klientów. Obszary konfiguracji:

Użytkownicy kontrahenta

Użytkownicy kontrahenta – użytkownicy firm – zestawienie użytkowników firm w postaci tabeli oraz opcje wyszukiwania, edycji i dodawania nowych użytkowników. Tabela składa się z następujących informacji:Najczęściej wykorzystywane funkcje: Edycja danych użytkowników kontrahenta

Aby zmodyfikować dane użytkownika kontrahenta należy:

Usuwanie konta użytkownika kontrahenta

Aby usunąć konto użytkownika kontrahenta należy:Wyszukiwanie użytkowników kontrahenta

Aby wyszukać użytkowników kontrahenta należy:Dodatkowe funkcje:

Karta osoby/użytkownika kontrahenta
Ekran przedstawia dane osoby/użytkownika kontrahenta, uprawnienia i umożliwia przejście do jego edycji, a także do ustawień uprawnień dotyczących rejestrów pieniężnych i uprawnień do magazynów.

Edycja kartoteki użytkownika kontrahenta

Obszar umożliwia zarządzanie pojedyńczym kontem użytkownika kontrahenta. Dostępne pola i funkcje:

Edycja profilu użytkownika kontrahenta

Obszar umożliwia zarządzanie profilami kontrahenta (może ich być wiele). Dostępne pola i funkcje:

Kontrahentowi możemy przypisać tylko jeden profil użytkownika

Użytkownicy niezweryfikowani

Użytkownicy niezweryfikowani – lista użytkowników, których konta nie zostały zweryfikowane. Zestawienie składa się z następujących informacji:


Najczęściej wykorzystywane funkcje: Aktywacja konta użytkownika niezweryfikowanego;

Aby aktywować konto użytkownika niezweryfikowanego należy:

Możemy masowo aktywować użytkowników niezweryfikowanych przyciskiem "Aktywuj znalezionych" na samym dole listy, lub zaznaczając kilka osóba, a później klikają "Aktywuj zaznaczonych"

Usuwanie konta użytkownika niezweryfikowanego;

Aby usunąć konto użytkownika niezweryfikowanego należy:

Konfiguracja opcji dodatkowych dla użytkowników kontrahenta

Obszary konfiguracji:

Przełączanie profili przy zarządzaniu profilami

Po wybraniu profilu i przejściu Ustawienia -> Parametry kontrahentów -> Profile użytkowników kontrahenta -> Zarządzanie uprawnieniami nad uprawnieniami wyświetla się lista rozwijana z możliwymi do przełączenia profilami.

Powrót do spisu tresci
Powrót do systemu