Moduł #79: Dowolne cechy i atrybuty dokumentów oraz pozycji

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Informacje wstępne
 2. Konfiguracja atrybutów dokumentów ofertowych i handlowych
  1. Atrybuty dokumentów ofertowych i handlowych
  2. Tworzenie nowych atrybutów dokumentów
  3. Edycja atrybutów dokumentów
  4. Usuwanie atrybutów dokumentów ofertowych
  5. Filtrowanie atrybutów
 3. Uzupełnianie atrybutów
  1. Atrybuty dla całego dokumentu
  2. Atrybuty dla pozycji dokumentu

Powrót na górę strony


I. Informacje wstępne

Licencja uprawnia do tworzenia, edycji oraz usuwania atrybutów do dokumentów ofertowych, handlowych oraz ofert klientów końcowych. Do dokumentów ofertowych zaliczamy oferty handlowe, zapytania ofertowe i kontrakty, a do dokumentów handlowych: zamówienia klientów i własne, faktury oraz dokumenty magazynowe. Atrybutami można zarządzać w Ustawienia → Parametry systemu.

Powrót na górę strony


II. Tworzenie, edytowanie i usuwanie atrybutów

Zarządzaj atrybutami w Ustawienia → Parametry systemu w sekcji Dokumenty. Poszczególne linki obsługują wybrane dokumenty:

 1. Atrybuty dokumentów ofertowych i handlowych
 2. Tabela przedstawia następujące informacje:

  • Id atrybutu – unikalny numer atrybutu;
  • Nazwa – nazwa atrybutu;
  • Typ – typ atrybutu;
  • Jest aktywne – określenie aktywności atrybutu;
  • ostatnia kolumna odpowiedzialna jest za możliwość edycji atrybutu oraz możliwość usunięcia atrybutu.
  Najczęściej wykorzystywane funkcje:

  • Tworzenie nowych atrybutów dokumentów;
  • Edycja atrybutów dokumentów;
  • Usuwanie atrybutów dokumentów;
  • Wyszukiwanie atrybutów dokumentów;

 3. Tworzenie nowych atrybutów dokumentów
 4. Aby stworzyć atrybut dokumentu należy:

  • Kliknąć przycisk „dodaj nowy”;
  • Wprowadzić dane w następujące pola:
   • Nazwa – nazwy aytrybutu;
   • Typ – typu atrybutu; mamy do dyspozycji atrybuty typu:
    • tekst - możliwy do wyświetlenia także w formie kodu HTML,
    • liczba,
    • data,
    • lista,
    • plik.
   • Jest aktywne – określenie aktywności atrybutu;
   • Priorytet wyświetlania – określenie kolejności wyświetlania atrybutu;
   • Dla pozycji dokumentu - wyświetla dany atrybut dla każdej pozycji dokumentu osobno;
   • Zawijaj atrybuty dla pozycji - podopcja "Dla pozycji dokumentu" - jeżeli będzie włączone "tak", spowoduje, że atrybuty zostaną wyświetlone pod pozycją, a nie jako ostatnia kolumna w dokumencie;
   • Widoczny na liście - czy wybrany atrybut ma być widoczny na liście dokumentów ofertowych;
   • Wyświetlaj jako HTML - opcja dla atrybutu typu tekst - pozwala na przedstawienie tekstu w formie kodu HTML. Opcja działa tylko, jeżeli opcja "Dla pozycji dokumentu" jest wyłączona.
  • Kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić dane.  • Dodatkowo można dodać uprawnienia dla profili do atrybutu:
   • Kliknąć przycisk „dodaj uprawnienie”;
   • Wybrać typ uprawnienia z listy;
   • Wybrać typ dokumentu z listy;
   • Wybrać profil z listy;
   • Kliknąć przycisk „dodaj” aby zatwierdzić dodanie uprawnień. 5. Edycja atrybutów dokumentów
 6. Aby zmodyfikować atrybut dokumentu należy:

  • Kliknąć przycisk , znajdujący się przy atrybucie;
  • Można wprowadzić zmiany w odpowiednich polach;
  • Klinąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić zmiany.

 7. Usuwanie atrybutów dokumentów ofertowych
 8. Aby usunąć atrybut dokumentu ofertowego należy:

  • Kliknąć przycisk , znajdujący się przy atrybucie;
  • Kliknąć przycisk „OK.” aby potwierdzić usunięcie. 9. Filtrowanie atrybutów
 10. Aby wyszukać atrybuty dokumentu należy:

  • Wprowadzić odpowiednie dane w pola wyszukiwania;
  • Kliknąć przycisk „szukaj” aby wyszukać.II. Uzupełnianie atrybutów

W każdym z dokumentów masz możliwość uzupełniania atrybutów. Atrybuty mogą być skonfigurowane dla całego dokumentu lub dla pozycji.

 1. Atrybuty dla całego dokumentu
 2. Aby zapisać atrybuty dokumentu:

  • należy uzupełnić lub wybrać dostępne opcje przy atrybutach dokumentu;
  • kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić. 3. Atrybuty dla pozycji dokumentu
 4. Aby zapisać atrybuty dla pozycji dokumentu:

  • należy uzupełnić lub wybrać dostępne opcje przy atrybutach na pozycjach dokumentu;
  • kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić.
Powrót na górę strony


Powrót do spisu treści
Powrót do systemu