Moduł #9: Obsługa zamówień klienta

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. #9 Obsługa zamówień klienta
  1. Parametry zamówień klienta
  2. Dokumenty zamówień - serie
  3. Składanie zamówienia - koszyk
  4. Składanie zamówienia - zatwierdzanie dokumentu
  5. Generowanie dokumentu PDF z koszyka
  6. Generoanie PDF z zamówienia

Parametry zamówień klienta

Obszar służy do określania zasad działania systemu w stosunku do użytkowników ze strony klientów. Obszary konfiguracji:

Dokumenty zamówień - serie

Serie dokumentów – sekcja zarządzająca definicjami serii dokumentów przedstawiona w formie tabeli:

Najczęściej wykorzystywane funkcje: Tworzenie nowych definicji serii dokumentów

Aby stworzyć definicję serii dokumentów należy:Edycja definicji serii dokumentów

Aby zmodyfikować dane definicji serii dokumentów należy:

Usuwanie definicji serii dokumentów

Aby usunąć definicję serii dokumentów należy:

Wyszukiwanie definicji serii dokumentów

Aby wyszukać definicje serii dokumentów należy:Składanie zamówienia - koszyk


Tworzenie nowych koszyków – w zależności od ustawień systemu dostępne koszyki są predefiniowane lub mogą być tworzone przez klienta. Lista dostępnych koszyków jest widoczna w prawym górnym rogu. Aby utworzyć nowy koszyk należy:

Edycja istniejących koszyków - po przejściu do aktywnego koszyka klient może zmienić jego nazwę lub przejść do listy koszyków, w której (poza zmianą nazwy) może dodatkowo wyszukiwać lub usuwać istniejące koszyki.

Dodawanie produktów do koszyka - W zależności od ustawień systemu, klient może dodawać produkty do koszyka na różne sposoby:

Kopiowanie produktów - system udostępnia klientom kopiowanie produktów z jednego koszyka do drugiego, aby to zrealizować należy:

Finalizacja zamówienia - po wybraniu produktów klient może z poziomu koszyka:

Część powyższych opcji może być niedostępna ze względu na konfigurację systemu.

Składanie zamówienia - zatwierdzanie dokumentu


W kolejnym kroku użytkownik może podać dodatkowe informacje niezbędne do złożenia zamówienia. Zakres informacji i procedury zależą od konfiguracji systemu.

Od wersji 6.0.6, obok wyboru, jest możliwość bezpośredniego dodania nowego adresu dostawy, poprzez kliknięcie przycisku "+ dodaj adres dostawy". Opcja jest również dostępna na widoku szybkiego zamówienia w Dokumenty -> Zamówienia klienta. Powyżej 20 adresów należących do kontrahenta, lista rozwijana zostanie zastąpiona autocomplete'm (wpisanie nazwy adresu, bądź nazwy miejscowości będzie skutkowało wywołaniem listy z podpowiedziami, z których będziemy mogli wybrać interesujący nas adres).

Generowanie dokumentu PDF z koszyka


W systemie możemy zdefiniować szablon PDF do koszyka, który będzie zawierał produkty dodane do koszyka. Aby to zrobić należy wejść w:

Generoanie PDF z zamówienia


Z zamówienia można wygenerować PDF zgodnie z wybranym szablonem. Jeżeli jest więcej niż jeden szablon zamówienia klienta to pojawia się lista rozwijana do wyboru. Jeżeli istnieje tylko jeden szablon to wyświetla się jedynie przycisk "Pobierz w formacie PDF". Tworzenie szablonów zostało omówione w dziale Tworzenie i edycja własnych szablonów

Powrót do spisu treści
Powrót do systemu