Moduł: Zarządzanie stawkami VAT

Powrót do spisu treści

Instrukcja

Tworzenie stawki VAT

Aby utworzyć nową stawkę VAT należy:

Edycja stawki VAT

Aby edytować stawkę VAT należy:

Edycja stawki VAT

Aby usunąć stawkę VAT, należy:Powrót do spisu treści
Powrót do systemu