Moduł #92: Zarządzanie stawkami VAT

Powrót do spisu treści

Instrukcja

 1. Zarządzanie stawkami VAT - wprowadzenie
 2. Konfiguracja
  1. Tworzenie stawki VAT
  2. Edycja stawki VAT
  3. Usuwanie stawki VAT
 3. Zastosowanie
  1. Stawka VAT na produkcie
  2. Wyłączenie stawek VAT dla firmy

 1. Zarządzanie stawkami VAT - wprowadzenie
 2. Zarządzanie stawkami VAT pozwala na dodawanie, edytowanie i usuwanie stawek VAT w systemie. Dodane stawki można wykorzystać na produktach - podczas ich dodawania i edycji.

  Powrót na górę strony


 3. Konfiguracja
 4. Zarządzaj stawkami VAT w Ustawienia → Parametry produktów → Stavki VAT.

  1. Tworzenie stawki VAT
  2. Aby stworzyć stawkę VAT:

   • kliknij przycisk "+ dodaj nowy",
   • określ ID - nazwa dowolna nowej stawki VAT - może mieć nazwę wartości stawki, np. "Stawka 5%", albo dowolną nazwę, np. "Stawka zwolniona",
   • określ wartość VAT - jeżeli chcemy aby stawka VAT wynosiła 25%, wówczas w wartość VAT wpisujemy 0,25,
   • Kliknij przycisk "zapisz".

   Przy tworzeniu/edycji produktów, w oknie "Vat" będzie podpowiadana nazwa dowolna stawki (a nie jej wartość).  3. Edycja stawki VAT
  4. Aby edytować stawkę VAT należy:

   • Odnaleźć daną stawkę VAT na liście stawek
   • Kliknąć ikonę edycja
   • Wyedytować stawkę i zapisać

  5. Edycja stawki VAT
  6. Aby usunąć stawkę VAT:

   • Odnaleźć daną stawkę VAT na liście stawek
   • Kliknąć ikonę usuń
   • Zatwierdzić wykonanie operacji

  Powrót na górę strony


 5. Zastosowanie
  1. Stawka VAT na produkcie
  2. Stawki VAT mają zastosowanie przede wszystkim podczas dodawania i edycji produktów. Aby zmienić stawkę VAT danego produktu należy:

   • przejść do listy produktów,
   • dodać nowy/wejść w edycję dowolnego produktu,
   • w sekcji "Ceny produktu" zmienić opcję "Vat",
   • zapisać zmiany.


   Od tego momentu VAT dla wybranego produktu będzie przeliczany po nowej stawce.

  3. Wyłączenie stawek VAT dla firmy
  4. Jeżeli istnieje potrzeba wyłączenia wszystkich stawek VAT dla wybranej firmy, służy do tego opcja "Obsługa VAT" dostępna na karcie firmy. Aby dokonać zmiany należy:

   • przejść do listy firm,
   • wejść w kartę wybranej firmy,
   • w oknie "Obsługa VAT" zmienić opcję na "nie podlega".


   Od tego momentu, jeżeli klient rozpocznie składanie zamówienia z koszyka, wszystkie pozycje na dokumencie nie będą miały wyliczanych wartości VAT, przez co cena netto będzie równa cenie brutto.

   Opcja ma wpływ tylko na dokument zamówienia wystawiany z koszyka.

Powrót na górę strony
Powrót do spisu treści
Powrót do systemu